Foto: DTU

Samarbejdsformer

Afhængigt af formålet med samarbejdet er der flere forskellige modeller for samarbejde med DTU. Vi vejleder gerne om hvilken model, der passer bedst til Jeres konkrete behov. Se modeller for samarbejde nedenfor.

Samfinansieret forskning

Forskningsprojekter, der opfylder et konkret behov hos en kommune, region eller et driftsselskab og samtidig matcher igangværende forskning på DTU, kan gennemføres som samfinansieret forskning. Typisk forventes myndigheden eller driftsselskabet at finansiere elementer af projektet og eventuelt stille data eller infrastruktur til rådighed. Ejendomsretten til resultaterne aftales for hvert projekt.

Case: Energiinnovation på Bornholm

Læs mere her.

Rekvireret forskning

Den mest direkte form for samarbejde mellem en kommune, region eller et driftsselskab på den ene side og DTU på den anden side er rekvireret forskning. Her står myndigheden typisk med et konkret forskningsbehov evt. i forbindelse med et større udbud. DTU løser opgaven, og ejendomsretten til forskningen tilfalder rekvirenten, som lønner de involverede forskere samt betaler et overhead til DTU samt direkte relaterede udgifter.

Læs mere her.

Test/demonstration

Kommuner og regioner, der ønsker at fremme innovation, kan have stor nytte af at samarbejde med DTU om test og demonstration. Samarbejdet kan dels understøtte de lokale iværksættere og dels tiltrække virksomheder inden for det felt, som erhvervsstrategien satser på. I tilgift kan der være tale om, at kommunen eller regionen får afprøvet påtænkte teknologiske løsninger.

Case: DOLL-projektet i Albertslund Kommune

Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Ved Offentlig-Privat Innovation forstås i denne sammenhæng et projekt, der forbereder et større offentligt udbud. Hovedformålet er at sikre sig, at det kommende udbud understøtter såvel nuværende som fremtidige behov. Med andre ord skal DTU, gerne sammen med andre aktører, give kommunen eller regionen et vidensbaseret afsæt for at skabe et kvalificeret og fremsynet udbudsmateriale.

Case: Intelligent trafikstyring i Københavns Kommune

ErhvervsPhD

Et ph.d.-projekt er et tre-årigt forskningsprojekt, der samtidig uddanner en kandidat, eksempelvis en civilingeniør, til en karriere inden for forskning. Gennem de senere år har ErhvervsPhD-ordningen vundet stor popularitet. Her er den ph.d.-studerende ansat i en virksomhed eller offentlig institution og samtidig indskrevet ved et universitet. Ansættelsesstedet betaler den ph.d.-studerendes løn, men modtager et tilskud fra staten.

Case: Ph.d. projekt i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere her.

Strategiske partnerskaber

Et strategisk partnerskab er kendetegnet ved et forsknings- og innovationsprojekt, hvor offentlige myndigheder, private virksomheder og vidensinstitutioner går sammen om at løse større samfundsmæssige udfordringer, hvor de konkrete løsninger ikke er lige om hjørnet. Et eksempel er tilpasning til klimaforandringerne.

Case: Fremtidens vandforsyning i Nordhavnen

Studenterprojekter

Projekter i samarbejde med kommuner, regioner og driftsselskaber giver DTU’s studerende en kærkommen mulighed for at bringe deres teoretiske viden i spil. Det kan enten dreje sig om løsning af en konkret opgave eller om at bidrage med nye idéer og perspektiver. De studerende har en DTU-vejleder som garant for det faglige niveau. Studenterprojekter varer typisk mellem tre og 12 måneder.

Læs mere her.

Strategiske rammeaftaler

DTU's forskningsbaserede rådgivning til staten sker under såkaldte strategiske rammeaftaler. Opgaverne omfatter blandt andet rådgivning og risikovurderinger, beredskab, overvågning og kortlægning. Det kan for eksempel være rådgivning vedrørende grænseværdier for hormonforstyrrende stoffer eller opmåling og overvågning af Grønlands indlandsis.

Læs mere her.

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27
Henrik Mielby
Teamleder
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 10 46