Sektorudvikling

Sektorudvikling fokuserer på hele sektorers konkurrenceevne, beskæftigelse og vækst gennem teknologiudvikling. Sektorudvikling tager afsæt i den enkelte sektors behov og inddrager alle teknologier af relevans for sektoren.

DTU samarbejder med brancheorganisationer om at analysere og skabe overblik over danske virksomheders teknologiske udfordringer, og hvad virksomheder, myndigheder, brugere, brancheorganisationer og DTU sammen kan gøre for at styrke teknologiudviklingen. Herigennem skabes grundlaget for løsninger på samfundsudfordringer og øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

Et sektorudviklingsprojekt kan blandt andet resultere i:

  • Løsninger af virksomheders teknologiske udfordringer 
  • Interessevaretagelse over for myndigheder og andre bevillingsgivere 
  • Forskningssamarbejder 
  • Samarbejder om innovationsforløb 
  • Ansøgninger om forskningsmidler
Det sker gennem en proces med deltagelse af alle relevante aktører i sektoren, hvor sektoren kortlægges og barrierer og muligheder identificeres. 

Figur 1: Proces for et sektorudviklingsprojekt

Proces for sektorudviklingsprojekt

Kontakt

Jan Eiersted Molzen
Kontorchef, Rådgivning og netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 71 27