Klynger og netværk

DTU er med i en række klynger og netværk og bidrager bl.a. gennem:

  • Videnformidling, der holder virksomheder opdateret med den nyeste viden og forskning
  • Samarbejds- og forskningsprojekter med virksomheder om konkrete teknologiske problemstillinger
  • Understøtte udvikling af nye produkter/teknologier ved at give adgang til faciliteter (fx kliniske tests, prototyping og akustiske tests)

Ved at deltage i klynger og projekter får virksomheder altså adgang til ny forskningsbaseret viden på en nem og uforpligtende måde og et godt mødested for forskere og praktikere fra erhvervsliv, organisationer m.fl. Virksomheder får adgang til sparring og idéudvikling og kan indgå i forsknings- og/eller innovationsprojekter med forskere fra DTU.

DTU indgår i samarbejder inden for de fleste af universitetets forskningsområder. Du kan se en liste over nogle af de samarbejder, som DTU medvirker i, og hvor din virksomhed kan indgå, her. Du kan desuden læse mere om DTU's erhvervssamarbejder på de enkelte institutters hjemmesider.

Kontakt

Stine Kruse
Teamleder, Klynger/Netværk
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 48

Hvad er en klynge?

En klynge består af en gruppe af virksomheder, offentlige myndigheder og vidensinstitutioner, der er lokaliseret tæt på hinanden, og som udvikler fælles strategier og løsninger på de problemer, den offentlige og private sektor står over for, fordi det giver fordele, som den enkelte aktør ikke kan opnå alene. En klynge adskiller sig fra fx netværk og konsortier ved, at alle involverede samarbejder på et strategisk niveau og sammen løser opgaver, der skal give værdi for alle.
Kilde: REG X