Poul Løgstrup Bjerg

Poul Løgstrup Bjerg

Professor, Bachelor studieleder

DTU MILJØ
Institut for Vand og Miljøteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

Bygning 115, rum 152

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText

Profil

Nøgleord Forurenede grunde | Overfladevand og pesticider | Afværgeteknologier | Forurenet jord og grundvand | Sprøjtegifte | Oprensning | Risikovurdering | Chlorede opløsningsmidler

Poul L. Bjerg arbejder med risikovurdering af forurenede grunde og udvikling af bæredygtige metoder til oprensning af forurenet jord og grundvand. Han har i det seneste år også arbejdet med risikovurdering af overfladevand i forhold til punktkilder og diffuse kilder, samt helhedsorienteret management af vandressourcen. Han har ledet en lang række forsknings- og udviklingsprojekter inden for oprensning af forurenede grunde. Der har været særlig fokus på grundvandsforurening fra lossepladser, chlorerede opløsningsmidler og pesticider. Han har ledet forskningsprojektet Geocon (2014-18) som var støttet med 15 millioner af Det Strategiske Forskningsråd. Poul L. Bjerg har en omfattende videnskabelig produktion og har publiceret mere end 100 artikler i velansete tidsskrifter. Han er civilingeniør (1987), PhD i miljøteknologi (1992) og fra 2002 professor i miljøgeokemi. Han har været redaktør for Journal of Contaminant Hydrology fra 2004 til 2008. Poul L. Bjerg har tidligere været stedfortrædende institutleder (1998-2005) og sektionsleder for  Water Resources Engineering sektionen i perioden 2011-2018. Poul L. Bjerg har siden 2018 beklædt posten som studieleder for bachelorprogrammet "Vand, bioressourcer og miljømanagement på DTU Miljø.

Se profil og cv i DTU Orbit...