LoadingText

Profil

Nøgleord Metabolisme | metabolomics | veterinære lægemidler

Det primære forsknings område har været undersøgelse af metabolismen af formodet kræftfremkaldende stoffer i fødevarer, identifikation af reaktive metabolitter og udvikling af biomarkører for eksponering og effekt. Forskningen har fokuseret på 2 typer af stoffer: heterocycliske aromatiske aminer (stegemutagener) og Maillard reaktionsprodukter (e.g. akrylamid), begge typer er stoffer der dannes ved varmebehandling af fødevarer. Nyere forskningsområder inkluderer LC-MS baseret ”metabolomics” i projekter hvor helbredse effekter af fødevarekomponenter undersøges samt LC-MS baserede metoder til at screene for veterinære lægemidler og deres metabolitter.

 Se profil og cv i DTU Orbit...