Christian Brinch

Christian Brinch

Lektor

DTU FØDEVAREINSTITUTTET
DTU Fødevareinstituttet

Afdelingen for Global Overvågning
Forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 204, rum 103

2800 Kgs. Lyngby

Hjemmeside

Få tilsendt vCard på e-mail.

LoadingText