Overblik over delvis nedlukning og skærpede retningslinjer

Se retningslinjerne, der som følge af de skærpede nationale tiltag er gældende for hele DTU frem til 5. april og de nationale tiltag, der ligeledes gælder for hele landet til og med 5. april. (Opdateret 25. februar).

Skærpede nationale tiltag gældende for hele landet til og med 5. april 2021

På alle DTU-faciliteter er nedenstående gældende til og med den 5. april:

 • At alle medarbejdere i videst muligt omfang skal arbejde hjemmefra, dog undtaget medarbejdere der varetager kritiske funktioner, eller hvor igangværende forskningsprojekter forudsætter tilstedeværelse på arbejdspladsen,
 • At studerende ikke må tage ophold indendørs på DTU,
 • At studerende dog fortsat skal have adgang til eksperimentelle faciliteter i forbindelse med afsluttende projekter,
 • At alle mundtlige eksamener skal gennemføres online, med mindre det ikke er praktisk muligt (læs mere om eksamen),
 • At alle skriftlige stedprøver omlægges til online, med mindre det ikke er praktisk muligt (læs mere om eksamen),
 • At kantiner, caféer, opholdsarealer, læsesale, DTU Skylab mv. samt DTU Sport og samtlige fitness faciliteter lukkes (læs mere om kantiner),
 • At bibliotekerne er lukket. Bibliotekets online services fortsætter uændret (Læs mere),
 • At PF’s faciliteter er lukket og eksamenscaféer omlægges til online.

Ved overlap har ovenstående retningslinjer forrang for nedenstående til og med 5. april .

Retningslinjer gældende for hele landet til og med 5. april 2021:

Alle, der bevæger sig rundt inden døre på DTU’s campusser, sites og faciliteter, skal bære mundbind/visir. Det er for eksempel i kantiner, på gange og fællesarealer.

Undtaget er undervisningssituationen, det være sig i auditorier, undervisningslokaler eller laboratorier, ligesom det generelt ikke gælder for arbejde på kontorer, værksteder og laboratorier (vær dog opmærksom på de allerede gældende retningslinjer for laboratoriearbejde).

 

For medarbejdere gælder:
 • Alle medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, og så længe det ikke kompromitterer kritiske funktioner eller gennemførelse af undervisning eller forskning. Omfanget af hjemmearbejdet afklares med nærmeste leder.
 • Samtlige sociale arrangementer er aflyst.
 • Alle klubber og foreninger skal holde lukket. Nogle aktiviteter i DTU Sport er undtaget.
 • Medarbejdere må gerne deltage i møder hos eksterne, hvis det vurderes nødvendigt.
 • Vær opmærksom på, at undervisning og undervisningsrelaterede aktiviteter ikke er underlagt forsamlingsforbuddet.
 • Arrangementer - særlig med ekstern deltagelse - skal skele kraftigt til gældende forsamlingsforbud (læs mere om arrangementer).
For studerende gælder:
 • Undervisningen er omlagt til online, med undtagelse af de kurser, der har fået dispensation for fysisk tilstedevær ved eksperimentelle aktiviteter frem til den 11. maj, dvs. resten af 13-ugersperioden.
 • Alle klubber og foreninger skal holde lukket.
 • Samtlige fredagsbarer er lukket.
 • S-huset er lukket.
 • Vær desuden opmærksom på:
  • at undervisere skal afbryde undervisningen, hvis studerende ikke overholder retningslinjerne
  • at undervisere er bemyndigede til at bede studerende, der ikke er tilmeldt kurset, om at forlade lokalet
  • at møbler ikke må flyttes rundt i lokalerne.
For undervisere gælder:
 • Undervisningen er omlagt til online, med undtagelse af de kurser, der har fået dispensation for fysisk tilstedevær ved eksperimentelle aktiviteter frem til den 11. maj, dvs. resten af 13-ugersperioden.
 • Undervisere bør være særligt opmærksom på om studerende overholder retningslinjerne. Hvis ikke, skal undervisningen afbrydes.

Læs mere om de nationale tiltag.