Alle uddannelsesretninger alfabetisk

A

Akvatisk Videnskab og Teknologi (Kandidat)
Anvendt kemi (Kandidat)
Arktisk Teknologi (Diplomingeniør)
Autonome Systemer (Kandidat)
Avancerede materialer og Sundhedsteknologier (Kandidat)

B

Bioinformatik og Systembiologi (Kandidat)
Bioteknologi (Bachelor)
Bioteknologi (Kandidat)
Business Analytics (Kandidat)
Byggeri og Infrastruktur (Diplomingeniør)
Byggeteknologi (Bachelor)
Byggeteknologi (Kandidat)
Bygningsdesign (Bachelor)
Bygningsdesign (Diplomingeniør)
Bygningsdesign (Kandidat)
Bæredygtig Energi (Kandidat)
Bæredygtigt Energidesign (Bachelor)

D

Design og Innovation (Bachelor)
Design og Innovation (Kandidat)
Digitale Medieteknologier (Kandidat)

E

Eksport og Teknologi (Diplomingeniør)
Elektrisk Energiteknologi (Diplomingeniør)
Elektroteknologi (Bachelor)
Elektroteknologi (Diplomingeniør)
Elektroteknologi (Kandidat)

F

Farmateknologi (Kandidat)
Fiskeriteknologi (Diplomingeniør)
Fotonik (Kandidat)
Fysik og Nanoteknologi (Bachelor)
Fysik og Nanoteknologi (Kandidat)
Fødevarer og Ernæring (Bachelor - uddannelsessamarbejde med KU)
Fødevaresikkerhed og -kvalitet (Diplomingeniør)
Fødevareteknologi (Kandidat)

G

General Engineering (Bachelor)
Geofysik og Rumteknologi (Bachelor)
Geofysik og Rumteknologi (Kandidat)

I

Industriel Økonomi og Teknologiledelse (Kandidat)
Informationsteknologi (Kandidat)
IT-elektronik (Diplomingeniør)
IT og Økonomi (Diplomingeniør)

K

Kemi- og Bioteknik (Diplomingeniør)
Kemi og Teknologi (Bachelor)
Kemisk og biokemisk teknologi (Kandidat)
Kemiteknik og International Business (Diplomingeniør)
Konstruktion og mekanik (Kandidat)
Kunstig Intelligens og Data (Bachelor)
Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering (Bachelor)

L

Lyd og akustisk teknologi (Kandidat)

M

Maskinteknik (Diplomingeniør)
Matematisk modellering og computing (Kandidat)
Matematik og Teknologi (Bachelor)
Materiale- og Procesteknologi (Kandidat)
Medicin og Teknologi (Bachelor)
Medicin og Teknologi (Kandidat)
Miljøteknologi (Kandidat)
Mobilitet, Transport og Logistik (Diplomingeniør)

N

Netværksteknologi og IT (Bachelor)

O

Olie- og Gasteknologi (Kandidat)

P

Proces og Innovation (Diplomingeniør)
Produktion (Diplomingeniør)
Produktion og Konstruktion (Bachelor)

S

Softwareteknologi (Bachelor)
Softwareteknologi (Diplomingeniør)
Strategisk Analyse og Systemdesign (Bachelor)
Sundhed og Informatik (Bachelor - uddannelsessamarbejde med KU)
Sundhed og Informatik (Kandidat - uddannelsessamarbejde med KU)
Sundhedsteknologi (Diplomingeniør)

T

Teknisk Biomedicin (Bachelor)
Telekommunikation (Kandidat)
Transport og Logistik (Kandidat)

V

Vand, Bioressourcer og Miljømanagement (Bachelor)
Vindenergi (Kandidat)