Ingeniøruddannelser på DTU

Alle uddannelsesretninger alfabetisk:

A

Akvatisk Videnskab og Teknologi (Kandidat)
Anvendt kemi (Kandidat)
Arktisk Teknologi (Diplomingeniør)
Autonome Systemer (Kandidat)
Avancerede materialer og Sundhedsteknologier (Kandidat)

B

Bioinformatik og Systembiologi (Kandidat)
Bioteknologi (Kandidat)
Business Analytics (Kandidat)
Byggeri og Infrastruktur (Diplomingeniør)
Byggeteknologi (Bachelor)
Byggeteknologi (Kandidat)
Bygningsdesign (Bachelor)
Bygningsdesign (Diplomingeniør)
Bygningsdesign (Kandidat)
Bæredygtig Energi (Kandidat)
Bæredygtigt Energidesign (Bachelor)

D

Design og Innovation (Bachelor)
Design og Innovation (Kandidat)
Digitale Medieteknologier (Kandidat)

E

Eksport og Teknologi (Diplomingeniør)
Elektrisk Energiteknologi (Diplomingeniør)
Elektroteknologi (Bachelor)
Elektroteknologi (Diplomingeniør)
Elektroteknologi (Kandidat)

F

Farmateknologi (Kandidat)
Fiskeriteknologi (Diplomingeniør)
Fotonik (Kandidat)
Fysik og Nanoteknologi (Bachelor)
Fysik og Nanoteknologi (Kandidat)
Fødevarer og Ernæring (Bachelor - uddannelsessamarbejde med KU)
Fødevaresikkerhed og -kvalitet (Diplomingeniør)
Fødevareteknologi (Kandidat)

G

General Engineering (Bachelor)
Geofysik og Rumteknologi (Bachelor)
Geofysik og Rumteknologi (Kandidat)

I

Industriel Økonomi og Teknologiledelse (Kandidat)
Informationsteknologi (Kandidat)
IT-elektronik (Diplomingeniør)
IT og Økonomi (Diplomingeniør)

K

Kemi- og Bioteknik (Diplomingeniør)
Kemi og Teknologi (Bachelor)
Kemisk og biokemisk teknologi (Kandidat)
Kemiteknik og International Business (Diplomingeniør)
Konstruktion og mekanik (Kandidat)
Kunstig Intelligens og Data (Bachelor)

L

Life Science og Teknologi (Bachelor)
Lyd og akustisk teknologi (Kandidat)

M

Maskinteknik (Diplomingeniør)
Matematisk modellering og computing (Kandidat)
Matematik og Teknologi (Bachelor)
Materiale- og Procesteknologi (Kandidat)
Medicin og Teknologi (Bachelor)
Medicin og Teknologi (Kandidat)
Miljøteknologi (Kandidat)
Mobilitet, Transport og Logistik (Diplomingeniør)

N

Netværksteknologi og IT (Bachelor)

O

Olie- og Gasteknologi (Kandidat)

P

Proces og Innovation (Diplomingeniør)
Produktion (Diplomingeniør)
Produktion og Konstruktion (Bachelor)

S

Softwareteknologi (Bachelor)
Softwareteknologi (Diplomingeniør)
Strategisk Analyse og Systemdesign (Bachelor)
Sundhed og Informatik (Kandidat - uddannelsessamarbejde med KU)
Sundhedsteknologi (Diplomingeniør)

T

Telekommunikation (Kandidat)
Transport og Logistik (Kandidat)

V

Vand, Bioressourcer og Miljømanagement (Bachelor)
Vindenergi (Kandidat) 

Læs mere om DTU's ingeniøruddannelser