Optagelse i kvote 2

Hvem kan søge optagelse via kvote 2?

Du kan søge om optagelse gennem kvote 2, hvis du er usikker på, om dit karaktergennemsnit er højt nok til, at du kan blive optaget på den uddannelse, du gerne vil læse.

I kvote 2 bliver du ikke vurderet på dit karaktergennemsnit, men blandt andet på din erhvervserfaring og dine uddannelsesaktiviteter ud over din adgangsgivende uddannelse. 

OBS: Alle frister, der er den 22. marts kl.12.00 i 2020, vil i 2021 være med frist den 15. marts kl.12.00

Vær opmærksom på følgende:

 • For at du kan søge om optagelse via kvote 2, skal du have bestået en adgangsgivende eksamen og opfylde adgangskravene.
 • Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge om dispensation.
 • Du skal have mindst én studierelevant kvalifikation ud over din adgangsgivende eksamen.
 • Når du søger om at blive optaget på DTU gennem kvote 2, bliver du automatisk også vurderet i kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen fra et EU-/EØS-land, Grønland eller et nordisk land. På optagelse.dk er det ikke muligt at angive, om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Hvis du kun ønsker at søge i kvote 1, men søger inden den 22. marts kl. 12, kan du uploade et dokument, der angiver, hvilke uddannelser du søger i henholdsvis kvote 1 og kvote 2.

Se video om hvordan du udfylder din kvote 2-ansøgning.

Hvis du har taget et adgangskursus

Hvis din adgangsgivende eksamen er et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, skal du søge om optagelse gennem kvote 2. Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for dig som adgangskursist, når du søger optagelse på DTU.

Optagelse for adgangskursister.

Ansøgningsfrist

 • Sommeroptag: 22. marts kl. 12
 • Vinteroptag (gælder kun diplomingeniørretninger): 15. oktober

Hvad skal en kvote 2-ansøgning indeholde?


1. Ansøgningsskema

Udfyld ansøgningsskemaet på optagelse.dk - du logger på med NemID. Der er åbent for ansøgninger fra 1. februar til 22. marts kl. 12.

2. Motiveret ansøgning

Når du søger om at blive optaget på DTU gennem kvote 2, skal du uploade en motiveret ansøgning sammen med ansøgningsskemaet på optagelse.dk. Du skal uploade en motiveret ansøgning for hver retning, du søger optagelse på.

Den motiverede ansøgning skal ses som en personlig begrundelse for, hvorfor DTU bør optage dig. Der findes ikke en facitliste for, hvad den motiverede ansøgning skal indeholde, men DTU lægger vægt på to overordnede forhold i den motiverede ansøgning:

 1. Hvorfor vælger du at søge ind på den pågældende uddannelse?
  Du skal fortælle om din motivation for at søge ind på uddannelsen, og du må gerne vise, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen handler om.
 2. Hvordan har du forbedret dine kvalifikationer, siden du tog din adgangsgivende eksamen?
  Overvej sammenhængen mellem dine kvalifikationer og dit uddannelsesønske. Du kan fortælle om, hvad du har gjort for at gøre dig selv mere kvalificeret til at begynde på den uddannelse, du gerne vil følge.

Den motiverede ansøgning skal være målrettet. Den skal ikke indeholde oplysninger om alt, hvad du har foretaget dig, men kun om de aktiviteter, som du mener er relevante for den uddannelse, du søger ind på.  

Som en retningslinje bør din motiverede ansøgning ikke fylde mere end 1-2 A4-sider.

Fristen for at uploade din motiverede ansøgning på optagelse.dk er d. 22. marts kl.12.00

3. Dokumentation og bilag

Når du søger optagelse i kvote 2, skal du uploade følgende dokumentation til din ansøgning:

 • CV
 • Protokoludskrift af foreløbige resultater (hvis du bliver færdig med din adgangsgivende eksamen efter kvote 2-ansøgningsfristen)
 • Dokumentation for relevante aktiviteter, evt. uddannelser og/eller erhvervserfaring. 
  (Erhvervserfaring skal dokumenteres med ansættelseskontrakter og ikke lønsedler.)

Læs mere om tidsfrister og datoer.

Bilag skal uploades på optagelse.dk.

Fristen for at uploade bilag til din kvote 2-ansøgning er den 1. april kl. 12.00.

Har du ikke afsluttet de aktiviteter, du gerne vil have regnet med i den samlede vurdering af kvalifikationer, inden den 1. april, kan du indsende bilag herfor til og med den 5. juli kl. 12. Du skal blot huske at nævne dem i dit CV.

Læs også om betinget optagelse.

NB: Husk at tjekke din kvittering

Tjek din kvittering fra optagelse.dk. Du modtager én kvittering for hver ansøgning, du opretter. På kvitteringen vil det fremgå, om du mangler at uploade dokumentation. Bemærk, at kvitteringen ikke nødvendigvis er bevis for, at du har uploadet alle dine dokumenter korrekt.

Er du i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter optagelse.dk

Bemærk, at kvitteringen ikke kan fremskaffes på ny, hvis du mister den.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når DTU har modtaget din ansøgning via optagelse.dk, sender vi dig en kvitteringsmail for modtagelse af din ansøgning.

På UnistartDTU kan du se vores registrering af dine ansøgninger (efter du har modtaget kvitteringsmailen).

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. Hvis du bliver optaget på DTU, kan du se dit optagelsesbrev på UnistartDTU.

Vil du søge om vinteroptagelse?


Hvordan bliver min kvote 2-ansøgning vurderet?


DTU prioriterer ansøgere i kvote 2 ud fra en helhedsvurdering af ansøgers motivation og studiepotentiale. Vurderingen sker alene ud fra de skriftlige ansøgninger. Husk, at du altid skal redegøre for de studierelevante emner, du har, og de aktiviteter, du har gennemført, og de erfaringer du har opnået.

Processen med at vurdere og prioritere ansøgere i kvote 2 kan sammenlignes med den proces, der normalt foregår ved en jobansættelse: Det handler for DTU om at vurdere, hvem af ansøgerne, der er bedst kvalificerede, mest studieegnede og har det største "ingeniørpotentiale".

I helhedsvurderingen af ansøgere ser vi på følgende faktorer:

 1. Motivation
  Vi lægger stor vægt på din motivation for at gennemføre uddannelsen. Det er derfor vigtigt, at du vedlægger en gennemarbejdet motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du fortælle, hvorfor du brænder for at blive optaget på netop den uddannelse, du søger ind på, hvilke særlige kvalifikationer du har, og hvad du gerne vil bruge uddannelsen til. Du skal desuden fortælle, hvordan dine erfaringer og kvalifikationer matcher den uddannelse, du søger om at blive optaget på.

 2. Karakterer og niveau i udvalgte fag
  Dine evner inden for matematik og naturvidenskab er essentielle, når du vil uddanne dig til ingeniør. Vi lægger derfor stor vægt på, hvordan du har klaret fagene matematik, fysik og kemi. Til uddannelser, hvor det er relevant, vil vi også vurdere dine evner inden for biologi, datalogi og samfundsfag.

 3. Erhvervserfaring
  Hvis du har haft studierelevant arbejde, som kan have bidraget positivt til at øge dine faglige eller personlige kvalifikationer, vil det indgå i vurderingen.

 4. Anden uddannelse
  Hvis du udover din adgangsgivende uddannelse har gennemført en fagligt relevant uddannelse eller dele af en fagligt relevant uddannelse, vil det indgå i vurderingen.

 5. Andre aktiviteter
  Hvis du har gennemført aktiviteter eller opnået erfaringer såsom højskoleophold, frivilligt arbejde, borgerligt ombud eller anden tjeneste, sprogkundskaber eller udenlandsophold med relevant fagligt indhold som kan have en positiv indflydelse på din studieegnethed, skal du gøre opmærksom på det i den motiverede ansøgning. Hvis du er i gang med aktiviteter, som forbedrer dine kvalifikationer, kan disse godt blive regnet med i den samlede vurdering af dine kvalifikationer, selvom de ikke er afsluttet, når ansøgningsfristen for kvote 2 udløber. Du skal blot beskrive dine aktiviteter i din ansøgning og uploade dokumentation for aktiviteterne, inden ansøgningsfristen for kvote 1 udløber 5. juli kl. 12.

Årets studenter

Årets studenter kan også godt søge optagelse i kvote 2, men på DTU er det kun relevant for de af årets studenter, som inden eller under deres adgangsgivende eksamen har opnået relevante arbejds-, fritids- eller uddannelseserfaringer af et væsentligt omfang.


Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen