Tidsfrister og datoer

Ansøgningsfrister

Fra 1. oktober - 1. december kan du søge om vinteroptag på seks af DTU's diplomingeniørretninger.

Dansk adgangsgivende eksamen via kvote 1:

5. juli kl. 12 (vinteroptag: 1. december kl. 12:00)

Dansk adgangsgivende eksamen via kvote 2:

15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Udenlandsk adgangsgivende eksamen:

15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Ansøgning om dispensation:

15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Retningsskifte og studieskifte

Kvote 1: 1. maj (vinteroptag: 1. november)

Kvote 2: 15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Genoptagelse (når du har bestået mere end 60 ECTS-point)

Kvote 1: 1. maj (vinteroptag: 1. november)

Kvote 2: 15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Genoptagelse (når du har bestået mindre end 60 ECTS-point)

15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober) 

Frist for upload af bilag

Har du bilag til din kvote 2-ansøgning, skal du senest uploade dem på optagelse.dk den 1. april. Din motiverede ansøgning er ikke et bilag, derfor skal du indsende den senest til ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00.

Har du bilag til din kvote 1-ansøgning, skal du senest uploade dem på optagelse.dk den 5. juli kl. 12.00. Søger du om optagelse i ugen op til den 5. juli, og finder du ud af, at du mangler bilag, kan du til og med den 8. juli kl. 12 uploade dem på optagelse.dk.

Har du oplyst, at du tager supplerende fag efter den 5. juli, skal du have bestået dine fag senest den 1. september. Dokumentationen skal uploades til UnistartDTU. Husk, at du efter den 5. juli maks. må supplere to fag.

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Har du søgt om optagelse med studiestart i september, kan du få svar på din ansøgning på UnistartDTU den 28. juli.  

Tak ja eller nej til studieplads

Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest den 7. august ved midnat via UnistartDTU.

Ledige studiepladser efter 28. juli

Ønsker du at søge om optagelse på en af de uddannelsesretninger, som har ledige studiepladser, skal du søge via UnistartDTU. Ansøgningen åbner den 28. juli.

Sidste frist for at søge om optagelse på retninger med ledige studiepladser er den 7. august.

Du vil modtage svar på din ansøgning den 14. august.

Vigtige datoer

 

Februar


 • 1. februar: Optagelse.dk åbner for ansøgninger
  På Optagelse.dk er det ikke muligt at angive, om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Søger du om optagelse inden den 15. marts kl. 12, men ønsker du at søge optagelse i kvote 1, kan du uploade et dokument, hvor du skriver, hvilke uddannelser du søger i kvote 1, og hvilke uddannelser du evt. søger i kvote 2.

 

Marts


 • 15. marts kl. 12: Ansøgningsfrist for kvote 2
  Hvis du søger om dispensation fra adgangskravene til DTU’s uddannelser, skal du huske at søge inden kvote 2-fristens udløb.

 

April


 • 1. april: Deadline for at uploade bilag til kvote 2 ansøgning
  Din motiverede ansøgning er ikke et bilag. Derfor skal du indsende den senest den 22. marts kl. 12.00.

 

Maj


 • 1. maj: Ansøgningsfrist for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte
  Du kan læse mere om reglerne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte på dtu.dk. Ansøgere, der har en udenlandsk gymnasiale eksamen, International Baccalaureate (IB), adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen, skal ansøge til kvote 2 fristen 15. marts kl. 12.  

Juli


 • 5. juli kl. 12: Ansøgningsfrist for kvote 1

 • 8. juli: Deadline for at uploade bilag til ansøgning på optagelse.dk
  Sidste frist for at uploade eventuelle bilag til din kvote 1 ansøgning via optagelse.dk.

 • 28. juli: Svar på tilbud om studieplads
  Du kan logge på UnistartDTU og se, om du har fået tildelt en studieplads.

 

August


 • 7. august: Tak ja eller nej til studieplads

  Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest ved midnat via UnistartDTU.

 • 7. august: Deadline for at søge om optagelse i 2. runde
  Hvis der er ledige studiepladser, vil det blive annonceret på DTU's hjemmeside. Du kan søge en af de ledige pladser via UnistartDTU.

 • 14. august: Svar på tilbud om studieplads i 2. runde
  Du får besked via UnistartDTU, hvis du er blevet optaget i 2. runde. 

 • 14. august: Standby-optagne får svar på ansøgning
  Hvis du har fået en standby-plads i år, vil du få besked via UnistartDTU. De standby-optagne, som ikke kan tilbydes en studiepladsplads i år, får tilsendt et tilsagnsbrev pr. mail om optagelse til næste år.

 • 18. august: Tak ja eller nej til standby-plads
  Standby-optagne, som har fået tilbudt en studieplads i år, skal takke ja eller nej til pladsen via UnistartDTU

 • 18. august: Tak ja eller nej til studieplads i 2. runde
  De ansøgere, der er optaget i 2. runde, skal takke ja eller nej til studiepladsen via UnistartDTU.

 

September


 • 1. september: Deadline for at indsende dokumentation for supplering
  Har du oplyst i din ansøgning, at du tager supplerende fag efter den 5. juli, skal du have bestået dine fag senest den 1. september. Dokumentationen skal uploades til UnistartDTU.

 


Har du spørgsmål? Kontakt studievejledningen