Udenlandske adgangsgivende eksamener

For at kunne søge om at blive optaget på DTU skal du have en adgangsgivende eksamen.

Følgende udenlandske eksaminer er adgangsgivende:

 • Dansk/fransk Baccalauréate (DFB)
 • Europæisk Baccalauréate (EB)
 • International Baccalauréate (IB) – se yderligere information nedenfor 
 • Option International du Baccalauréate (OIB)
 • Færøsk studentereksamen
 • Færøsk højere forberedelseseksamen
 • Færøsk højere handelseksamen
 • Færøsk højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale uddannelse (GUX-eksamen)
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Eksamen fra Duborgskolen

Studentereksamen fra andre EU/EØS-lande 

Hvis du har en udenlandsk eksamen, som ikke er listet ovenfor, kan du på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside se, om din eksamen er adgangsgivende til DTU.

Læs mere om udenlandske adgangsgivende eksaminer i kvote 2

 

International Baccalaureate (IB)

IB Diploma bestået med minimum 24 point er adgangsgivende i både kvote 1 og 2 til civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på DTU.

Et IB Diploma Programme (DP) Course Result eller et IB Certificate, der opfylder kravet om mindst 3 i alle 6 fag er adgangsgivende til diplomingeniøruddannelserne på DTU i både kvote 1 og 2.

Hvis du har et IB Diploma Programme (DP) Course Result eller et IB Certificate, som opfylder kravet om mindst 3 i alle 6 fag kan du, hvis du supplerer, få adgang til at søge om optagelse på en civilingeniøruddannelse. Du skal supplere med enkeltfag på gymnasialt niveau, og de supplerende enkeltfag skal bestå af mindst ét fag på A-niveau og mindst ét fag på B-niveau. Du kan læse mere om reglerne i Eksamenshåndbogen.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over adgangsvilkårene for ansøgere med en IB-uddannelse:

Oversigt over adgangsvilkår for ansøgere med IB-uddannelse

Bevis Adgangsgivende til
IB Diploma   Civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på DTU 

Diploma Programme (DP) Course Results på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL) + supplering i mindst ét fag på A-niveau og mindst ét fag på B-niveau
            
eller

IB Certificate på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL) + supplering i mindst ét fag på A-niveau og mindst ét fag på B-niveau.
           

Civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på DTU           

Diploma Programme (DP) Course Results, hvor karakteren 1 eller 2 indgår, eller IB Certificate, hvor karakteren 1 eller 2 indgår.      

Diploma Programme (DP) Course Results med under 18 point eller IB Certificate med under 18 point. 

Ikke adgangsgivende til diplom- og civilingeniøruddannelserne på DTU

Studerende med en IB eksamen skal desuden have bestået studieprøven i dansk eller have dansk på A-niveau for at kunne blive optaget på en af DTU’s civilingeniøruddannelser på bachelorniveau eller en af DTU’s diplomingeniøruddannelser med undtagelse af civilingeniøruddannelsen i General Engineering.

Følgende faglige niveauer fra IB-eksaminer taget i Norden godtages desuden i stedet for dansk på A-niveau: dansk, norsk eller svensk på A1 higher level, A1 standard level, A2 higher level eller A2 standard level.

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din IB-eksamen, skal du give os tilladelse til at hente dit IB Diploma i en online database. Du giver tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. maj.  Vores institutionskode er: 173405 – Technical University of Denmark. 

 

 

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra øvrige lande (lande uden for Norden, EU og EØS)

Har du en gymnasial eksamen fra et land uden for Norden og EU/EØS, kan du kun søge om optagelse på videregående uddannelse i Danmark i kvote 2. Du kan ikke søge om optagelse i kvote 1, da det ikke er muligt at omregne dine udenlandske karakterer til et dansk karaktergennemsnit.

Udover den adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav for den uddannelse, du søger optagelse på, samt bestå Dansk A eller Studieprøven i Dansk. Til din ansøgning skal du vedlægge en motiveret ansøgning.

Læs mere om optagelse i kvote 2

 

Danskkrav for ansøgere med en udenlandsk eksamen

Studerende med en udenlandsk eksamen skal have bestået studieprøven i dansk eller have dansk på A-niveau for at kunne blive optaget på en af DTU’s civilingeniøruddannelser på bachelorniveau eller en af DTU’s diplomingeniøruddannelser.

Vi dispenserer for kravet om dansk A, hvis man har taget en international adgangsgivende eksamen, men er opvokset i et dansktalende hjem og har aflagt og bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk. 
Læs mere om dispensation for danskkravet

Ansøgere med en nordisk adgangsgivende eksamen skal ikke have bestået studieprøven i dansk, men skal have bestået deres modersmål på et niveau, der svarer til dansk A-niveau, når de søger om optagelse på både civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på DTU.

 

Oversættelse af beviser

Husk at udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter, og at du skal vedhæfte både det originale bevis samt oversættelsen til din ansøgning om optagelse. Det gælder ikke eksamensbeviser fra de nordiske lande.

Har du en adgangsgivende eksamen fra et af de nordiske lande, eller har du en adgangsgivende IB-eksamen, omregner DTU dine fagniveauer til det danske system, som vist i skemaerne nedenfor:

Du skal være opmærksom på, at du ud over din adgangsgivende eksamen skal opfylde de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser.

 

 

Ansøgningsfrist for studerende med en udenlandsk eksamen (herunder IB)

Bemærk, at ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk eksamen, også IB, til DTU's civilingeniøruddannelser og diplomingeniøruddannelser med studiestart i september er:

den 15. marts kl. 12.

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du uploade dit eksamensbevis på optagelse.dk senest den 5. juli.  

Hvis du modtager dit eksamensbevis efter ansøgningsfristen

Du kan godt søge om optagelse, selv om du først har dit eksamensbevis efter den 5. juli. Du skal dog sammen med din ansøgning om optagelse søge om dispensation for at fremsende eksamensbeviset efter ansøgningsfristen, samt vedlægge karakterudskrift for beståede fag. Derudover skal du inden den 5. juli kl. 12 sende en endelig karakterudskrift for din adgangsgivende eksamen, der skal være verificeret af din skole.

 

 

Forhåndsvurdering

Hvis du har en udenlandsk eksamen, kan du få forhåndsvurderet dit adgangsgrundlag

Læs mere om forhåndsvurdering

 

Særlige regler for betaling

Hvis du ikke har statsborgerskab i et EU-/EØS-land, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for betaling.

Læs om reglerne for ikke EU/EØS-statsborgere

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen