Dispensation for specifikke adgangskrav

Det er ikke muligt, at søge om fritagelse for de specifikke adgangskrav. Hvis du mangler et eller flere fag, eller du ikke har bestået dem, så henviser vi til supplering.

Du kan kun søge om dispensation for de specifikke adgangskrav, hvis du opfylder kravene ved f.eks. anden videregående uddannelse, hvor du har taget fag på samme eller højere niveau.

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, har du mulighed for få en såkaldt betinget optagelse. Betingelsen består i, at du kan blive optaget på uddannelsen, hvis du når at opgradere de fag, du mangler, inden studiestart.
Læs mere om betinget optagelse

 

Individuel Kompetencevurdering

Hvis du mangler et fagnivevau og mener, at du har tilsvarende kvalifikationer fra en anden uddannelse, kan du få foretaget en såkaldt individuel kompetencevurdering, IKV, som er en vurdering af, om dine realkompetencer svarer til det krævede niveau i et givent fag.

Du kan få foretaget en individuel kompetencevurdering hos den nærmeste VUC.

Læs mere om individuel kompetencevurdering på VUC's hjemmeside

Bemærk, at et kompetencebevis på engelsk B-niveau ikke opfylder dokumentationskravet, og du henvises derfor til at dokumentere dine engelskkundskaber via én af de engelsktest eller supplering, som DTU accepterer. Læs mere om engelsk sprogkrav.

 

Dispensation fra kravet om dansk A

Vi dispenserer for kravet om dansk A, hvis du har taget en international adgangsgivende eksamen, men er opvokset i et dansktalende hjem og har aflagt og bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk. Du kan enten dokumentere at du har taget folkeskolens afgangsprøve i dansk ved at vedlægge et afgangsbeviset fra en dansk folkeskole eller afgangsbeviset fra Danes World Wide.

Hvis du søger til fristen 15. marts kl. 12 og endnu ikke har opfyldt det specifikke krav om dansk A via Danes World Wide, skal du gøre DTU opmærksom på, at du kommer til at opfylde dette specifikke krav i din ansøgning om optagelse, og at uploade bevis herfor senest d. 5. juli kl. 12 til UnistartDTU.

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen