Optagelse uden adgangsgivende eksamen

Du kan under visse betingelser blive optaget på DTU, selvom du ikke har en adgangsgivende eksamen. For at kunne gøre det, skal du have opnået de nødvendige kvalifikationer ad anden vej. Du kan altså ikke søge om fritagelse fra adgangskravene.

For at søge dispensation for adgangskravet om en adgangsgivende eksamen, skal du med egne ord beskrive, hvordan du mener at have opnået kvalifikationer samt dokumentere almene studieforberedende kompetencer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse, der svarer til adgangskravene. Du skal uploade din dispensationsansøgning til din elektroniske ansøgning sammen med relevant dokumentation.

Du skal senest den 5. juli opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse du søger ind på, for at kunne søge om dispensation for kravet om en adgangsgivende eksamen.

 

Ansøgningsfrist

Hvis du søger uden at have en adgangsgivende eksamen, skal du søge inden kvote 2-fristens udløb d. 15. marts kl. 12.00. 

 

Hvordan bliver min dispensationsansøgning vurderet?

Du kan ikke på forhånd få svar på, om din dispensationsansøgning vil blive imødekommet. Alle dispensationsansøgninger vurderes og besvares individuelt.

Adgang med særlig tilladelse kan gives efter en konkret og individuel vurdering, hvor vi ud fra din ansøgning vurderer, om du:

  • har kvalifikationer, DTU kan sidestille med en gymnasial eksamen i faglig dybde og bredde
  • opfylder de specifikke adgangskrav, herunder evt. karakterkrav, til uddannelsen
  • kan gennemføre en universitetsuddannelse

Ved den konkrete individuelle helhedsvurdering af din ansøgning om adgang med særlig tilladelse, vil der især blive lagt vægt på følgende:

  • relevante uddannelseserfaringer efter gennemført folkeskole
  • resultater i gymnasiale fag, der viser faglig bredde og dybde samt opfylder de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du søger optag på
  • relevant erhvervsarbejde
  • erfaringer, der har givet dig gode forudsætninger for at være studerende på en akademisk uddannelse

Selv om du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse, er du ikke garanteret en studieplads, men dispensationen sikrer, at din ansøgning vurderes på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. Det er ikke muligt at søge om optagelse i kvote 1 med en særlig tilladelse, da du ikke har et omregneligt karaktergennemsnit.

Vær opmærksom på, at selvom du får dispensation til at søge adgang med særlig tilladelse, skal du fortsat opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse for at blive vurderet i kvote 2. 

Vi kan ikke give særlig tilladelse til at søge om optagelse alene på baggrund af erhvervsarbejde, erhvervsuddannelse eller en uafsluttet gymnasial uddannelse.

Hvis du får dispensation til at søge om optagelse med særlig tilladelse, kan din ansøgning udelukkende vurderes i kvote 2. Derfor anbefaler vi, at du undersøger kvote 2-kriterierne for den/de uddannelser, du søger ind på.

Samtidig skal du opfylde de specifikke adgangskrav for at komme i betragtning. Se de specifikke adgangskrav for DTU's bacheloruddannelser.

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen