Foto: Søren Kristensen

Bygningsdesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B (min. 3,0 fra 2022)

Studiepladser: 60
Optagelsesområdenr: 15017

Sådan søger du