Foto: Mikal Schlosser

Kemi og Teknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser: 66

Adgangskvotienter

Sådan søger du