Adgangskvotienter - tal fra optagelsen 2015-2019

Se adgangskvotienterne fra de seneste fem års optagelser på DTU's diplomingeniørretninger. 

En adgangskvotient er eksamensgennemsnittet på den sidst optagne på en given uddannelse i kvote 1. Adgangskvotienter opstår som følge af adgangsbegrænsning og kan variere fra år til år, afhængigt af antallet af udbudte studiepladser, antallet af ansøgere samt ansøgernes niveau.

Adgangskvotienten må ikke forveksles med et adgangskrav.

Adgangskvotienter ved sommeroptagelsen

Tabellen viser tallene fra de sidste fem års optagelser på DTU's diplomingeniørretninger ved sommeroptaget. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads. Du kan også se den laveste kvotient, der gav en standby-plads.

Diplomingeniør                    
   2019    2018    2017    2016    2015  
   Kvote 1 Standby  Kvote 1   Standby  Kvote 1  Standby  Kvote 1 Standby   Kvote 1  Standby
Arktisk Byggeri og Infrastruktur (tidligere Arktisk Teknologi)  Alle optaget  - Alle optaget  Alle optaget   6,3 Alle optaget   4,0 Alle optaget 
Byggeri og Infrastruktur  5,4 Alle optaget   5,5  Alle optaget  Alle optaget  5,1 4,1   3,7 Alle optaget
Bygningsdesign
           
 7,8  6,3  8,3  7,3  6,3  Alle optaget  8,5 8,0   8,5  7,6
Eksport og Teknologi  5,3  Alle optaget  5,5  Alle optaget  5,3  3,1  5,0 3,8   4,2  3,7
Elektrisk Energiteknologi Alle optaget   -  5,1  Alle optaget   5,3 Alle optaget   6,3 3,4   3,0 Alle optaget 

Elektroteknologi

 4,3 Alle optaget   Alle optaget Alle optaget   4,1 Alle optaget   7,0 5,1   5,1 4,2 
Fiskeriteknologi*
Alle optaget   -  -  -  -
Fødevaresikkerhed og - kvalitet (tidl. Fødevareanalyse)  6,0 Alle optaget   5,5  Alle optaget  Alle optaget  5,9 5,4   3,8  Alle optaget

IT og Økonomi

 7,6  7,0  8,0  7,6  6,9  Alle optaget  8,5 7,4   8,0  7,0
 IT-elektronik  6,8   5,2  7,2  6,2  7,3  6,0  6,6 6,2  6,3  5,6
Kemi- og Bioteknik 
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)
 3,4  Alle optaget Alle optaget   -  6,3  Alle optaget  6,2  4,6  5,4  4,4
Kemiteknik og International Business (tidl. Teknologi og Økonomi (kemi))   6,8  Alle optaget Alle optaget   -  7,6  Alle optaget 5,5  5,1  6,5  5,7
 Maskinteknik  Alle optaget  -  Alle optaget  Alle optaget  6,5  Alle optaget 3,2   Alle optaget
Mobilitet, Transport og Logistik (tidl. Trafik og Transport)   Alle optaget   Alle optaget   Alle optaget   Alle optaget  Alle optaget    Alle optaget  Alle optaget 
Proces og Innovation  7,7  5,4   8,5 6,9   7,1 4,3   8,2 7,3   8,0 7,0 
Produktion  6,4  4,1  5,4  Alle optaget  6,4  Alle optaget  6,3 4,6  7,8  6,1
Softwareteknologi  8,3  7,2  7,8  7,5  7,9  7,1  7,1 5,7  7,1  6,7
Sundhedsteknologi   6,7  3,8  6,5  6,2  5,5  Alle optaget  5,6 3,7   6,5  5,6

*Uddannelsen blev udbudt første gang september 2019

DTU reviderede en lang række af diplomingeniørretningerne op til optaget i 2014. For at tabellen skal give et reelt sammenligningsgrundlag, er der ikke medtaget tal fra før 2014 for de berørte retninger.

Adgangskvotienter ved vinteroptagelsen

Tabellen viser tallene fra vinteroptagelsen 2013/2014 - 2018/2019 på DTU's diplomingeniørretninger. Kvote 1-kvotienten er den laveste kvotient, der gav direkte adgang til en studieplads.

Diplomingeniør        
2018/2019   2017/2018  2016/2017  2015/2016 2014/2015
 Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1  Kvote 1 Kvote 1
Byggeri og Infrastruktur
(tidl. Bygning)
 5,0  4,0  4,2  2,5 Alle optaget
Eksport og Teknologi  Alle optaget   Alle optaget  4,3  2,5 4,9

Elektroteknologi

 Alle optaget   6,0  5,8  7,2 5,5

Kemi- og Bioteknik
(tidl. Kemi- og Bioteknologi)

 Alle optaget  4,1  6,6  6,5 6,5
Maskinteknik  Alle optaget  Alle optaget  5,1  2,2 Alle optaget
Produktion  Alle optaget  Alle optaget  4,1  6,7 Alle optaget

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen