Overskridelse af tidsfrister

Der gives normalt ikke dispensation for overskridelse af de gældende tidsfrister i forbindelse med ansøgning til DTU's uddannelser.

Se de gældende tidsfrister for ansøgning og optagelse på DTU

Dispensation ved usædvanlige forhold

Det er kun muligt at dispensere fra ovenstående ved usædvanlige forhold, fx pludseligt opstået alvorlig sygdom eller dødsfald i familien. Forholdet skal du dokumentere med en lægeerklæring eller f.eks. udtalelse fra psykiater eller psykolog.

Disse forhold giver derfor ikke grundlag for dispensation:

  • Forsinkelse
  • Forglemmelse
  • Manglende kendskab til fristerne

Har du spørgsmål? Kontakt Studievejledningen