Elektrisk Energiteknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi C eller bioteknologi A
Engelsk B (karakterkrav 3,0) eller bestået Engelsk A

Studiepladser: 40
Studiestart: September
Optagelsesområdenr: 15170

Adgangskvotienter
Sådan søger du