Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Niveaukrav

Niveaukrav: 
Matematik A
Kemi B eller Bioteknologi A
Fysik B eller Geovidenskab A
Engelsk B 

Studiepladser: 40
Optagelsesområdenr: 15127

Sådan søger du