Foto: T. Kaare Smith

Maskinteknik

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi C eller Bioteknologi A
Engelsk B (karakterkrav 3,0) eller bestået Engelsk A

Studiepladser: 90 i september, 60 i februar
Studiestart: September/februar
Optagelsesområdenr: 15140

Sådan søger du