Hvilken type leder vil du være

Livslang læring er kommet for at blive. Har du ambitioner og drømmer du om at blive leder, er der slet ingen vej uden om. DTU imødekommer dine individuelle behov for kompetenceløft og fagprofessionel opgradering uanset hvilken type leder du skal være i fremtiden.

Dit behov skal matche dit valg

Der er et hav af uddannelsesmuligheder for topledere, mellemledere og ledere in spe fordelt ud over hele landet. Langt de fleste er af høj kvalitet og med veldokumenterede resultater. Det handler om master-, diplom- og akademiuddannelser, som universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne udbyder.

Det kan være en udfordring at finde frem til den uddannelse, der matcher dine lederambitioner og den virkelighed, du skal være leder for i den virksomhed eller organisation, du repræsenterer. 

Lange og korte relationer kræver forskellig ledelse

Det bedste spørgsmål du kan stille dig selv, når du overvejer at gå i gang med en lederuddannelse er, hvad dine fremtidige lederopgaver bliver, og hvordan de organiseres. Står du overfor at blive linjeleder eller afdelingsleder, giver det fx god mening at vælge Diplomuddannelsen i Ledelse, hvor du bliver trænet i at lede i forhold til lange relationer, da en dansk gennemsnitsansættelse typisk er på ca. 7 år.

Skal du være leder for udviklingsprojekter eller har du planer om det i fremtiden, så har du behov for andre lederkompetencer end de kompetencer en traditionel linjeleder skal spænde over.

Som projektleder på udviklingsprojekter er det præmissen, at du leder i korte relationer. Typisk af mellem fire til atten måneders varighed, hvorefter projektet brydes op, og en ny projektorganisation med nye medlemmer bliver etableret.

Nye ledertyper kræver forskellige lederuddannelser

- Vi ser chefkonsulenter med ansvar for faggrupper og faglige løsninger, men vi ser også indsatsspecifikke ledertyper, som supply-chain-managere, der leder den del af organisationen, som strømliner logistikken, og HSE-lederen der har ansvaret for at forvalte arbejdsmiljø og sikkerhed samt mindske organisationens miljøpåvirkning. Derfor er der ikke nogen ledertyper, som er bedre end andre. De løser nemlig hver især særdeles vigtige opgaver. De nye ledertypers opgaver og ledelsesmandater er vidt forskellige, men fælles for dem alle er, at ledelsesopgaven i sin grundessens er at skabe resultater, forklarer studieleder Bjarke Nielsen.

 
Har du spørgsmål?

Ring på 45 25 45 25. Mail: learnforlife@dtu.dk