Sådan foregår din videreuddannelse

I starten af forårssemesteret 2021 rykker undervisningen hjem til dig. Du mødes og arbejder online med dine undervisere og medstuderende, indtil vi igen har mulighed for at mødes fysisk.

Læs mere her.

Diplomuddannelserne er for dig, som ønsker at styrke dine kompetencer indenfor den profession, du allerede har erhvervserfaring fra eller udvide dine faglige kompetencer inden for helt nye fagområder. Diplomuddannelserne er kompetencegivende uddannelser målrettet voksne. Diplomuddannelserne er tilrettelagt, så dine reelle muligheder for at kombinere uddannelse og din fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet bliver optimale.

Ledelse

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan du vurderer, analyserer og anvender de elementer, som indgår i ledelsesprocesserne fra strategisk til operationelt niveau. Du får indsigt i ledelse på et højt fagligt niveau gennem et praksisorienteret fokus, hvor dine egne cases bliver inddraget i undervisningen. Læs mere her.  

 

Engineering Business Administration - EBA

Du får et teoretisk og praktisk grundlag, der gør dig i stand til at beherske metoder til økonomisk styring af virksomheden. Du bliver klar til at deltage i virksomhedens marketingstrategiske ledelsesarbejde. Og du får oparbejdet metoder og systematiske arbejdsformer, der sætter dig i stand til at arbejde med strategi på alle niveauer. Læs mere her.  

 

Projektledelse

Uddannelsen klæder dig på til at lede og coache projektgruppedeltagere. Du kan udvælge at anvende projektværktøjer og projektmetoder i forbindelse med at etablere, analysere, styre, rapportere og dokumentere projekter fra idéfasen og til overdragelses- og evalueringsfasen med en forretningsmæssig forståelse. Læs mere her.  

 

Operations & Supply Chain Management

Uddannelsen giver dig de nyeste teorier og metoder til planlægning, ledelse, styring og kontrol af virksomhedens operations og supply chain funktioner. Du bliver i stand til at planlægge og lede projekter, der udvikler og optimerer operations og supply chain ved strategi og implementering. Du får værktøjer til at sikre og styre kvaliteten af virksomhedens produkter og processer. Læs mere her.

 

Energi og Miljø

Uddannelsen giver dig forudsætninger og kompetencer for at kunne udføre tværfaglige opgaver, så du kan bidrage til virksomhedens opfyldelse af skærpede energi- og miljøkrav. Samtidig kan du analysere og reflektere virksomhedens arbejdsmiljøtiltag, så arbejdsmiljø og sikkerhed bliver forbedret internt gennem en professionel og faglig forsvarlig måde. Læs mere her.
 

IT

Du får en forståelse for de enkelte elementer og deres sammenhæng i et informationssystem gennem analyse, refleksion og implementering. Du bliver kvalificeret til at deltage professionelt i design- og udviklingsprocessen samt implementering og evaluering af avancerede informationssystemer. Læs mere her.


 

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon 45254525. Mail learnforlife@dtu.dk