Grundlæggende objektorienteret programmering

Dette modul er for dig, som ønsker en grundlæggende indføring i den objektorienterede tankegang.

På kurset vil du undervejs opnå færdigheder inden for klasser, objekter, metoder, kontrolstrukturer, arv, polymorfi, interfaces, collections, I/O-streams, samt programmering af vinduer.

Du vil ligeledes blive introduceret til udvalgte diagramtyper (UML-diagrammer) der anvendes i forbindelse med design af programløsninger, ligesom der undervejs vil blive arbejdet med udvalgte testtyper.


Modulet er på 10 ECTS-point.

Læs mere om modulet her

 

 

Tilmelding

 

Kontakt

Roger Munck-Fairwood
Roger Munck-Fairwood
Studieleder
DTU Diplom
Studieleder.itd@diplom.dtu.dk