Cyber defence kurser

Cyber defence-kursusforløbet  består af flere kursusmoduler, som støtter op om virksomhedens aktive cybersikkerhed.  Modulerne sigter bl.a. mod at etablere en fornuftig og sikker it-kultur med de rette it-sikkerhedsforanstaltninger i den enkelte virksomhed.

Tid

Se information under det specifikke modul.

Sted

Kurserne bliver afholdt på DTU's campus i Ballerup:
Lautrupvang 15, 2750 Ballerup.

Indhold

 

Cyber defence og ledelsesansvar
 • Give ledelsen redskaber til at arbejde aktivt med sikkerhed
 • Skabe den rigtige cyber defence kultur
 • Skabe bindeled mellem lovgivning og tekniske løsninger
 • Forstå implementeret sikkerhed
 • Forstå gældende lovgivning inden for sikkerhedsområdet
 • Opsætte kontrol af cyber-sikkerhed
 • Risk management med fokus på sikkerhed
 • Opsætte sikkerhedsmæssige visioner/missioner
Sikker implementering af systemer
 • Teknisk orienteret kursus med fokus på implementering af sikkert netværk
 • Data og lokationer (clouding)
 • Netværk og data transport, opbevaring og processering
 • Intro til og brug af Symmetriske algoritmer
 • Intro til og brug af Asymmetriske algoritmer + ECC 
 • Intro til og brug af HASH algoritmer
 • Intro til og brug af digitale signaturer
 • Backup af data
 • Honeypots
 • Intro til og brug af sikkerhedsprotokoller (nøgledistribution, Kereberos, X.509, PgP, SSL/TLS)
Netværksforsvar og angrebshåndtering
 • Teknisk orienteret kursus med fokus på drift af sikkert netværk
 • Principper i forsvar mod angreb og lovgivning
 • Trusler og sårbarheder, malware og intro til kryptografi
 • Data under transport, opbevaring og processering
 • Intrusion preventing systems (IPS) og metasploit
 • Intrusion detection systems (IDS) og firewalls
 • Genopretning af data
 • Sikkerhedsaudit, evaluering og Recovery

 

Deltagerprofil

De fire kursusmoduler giver såvel ledelsen som medarbejdere i en organisation mulighed for at væbne sig mod cyberangreb. Kurserne er rettet mod forskellige grupper i organisationen; ledelsen, it-folk samt øvrige medarbejdere.

Kursusmodulerne klæder dig på til at være bevidst om din rolle i forhold til it-sikkerhed, og kunne beskytte virksomhedens data og netværk. 

Pris

Kurser á 6 lektioner: 7.500 DKK

 
Har du spørgsmål?

Kontakt Lektor Henrik Tange. Telefon 20783278.