Dekoration

Masteruddannelser

En masteruddannelse er relevant for dig, som ønsker et kompetenceløft via efteruddannelse på kandidatniveau. Masteruddannelserne er kendetegnet ved, at de kobler teori og praksis. Uddannelserne er tilrettelagt, så du kan deltage sideløbende med dit erhvervsarbejde.
Kompetencer, netværk og kvalificeret faglig viden

Undervisningen er forskningsbaseret og foregår i et inspirerende læringsmiljø. Deltagerne er fra virksomheder, brancher og myndigheder, der hver især bidrager med deres særlige erfaringer og kompetencer. Kort sagt, er dit udbytte af en masteruddannelse mere end selve eksamensbeviset:

  • Du får adgang til den nyeste viden baseret på forskningen på området.
  • Du får udviklet både dine personlige og faglige kompetencer.
  • Du får styrket og opbygget dit netværk.
  • Du får nyt overblik og nye vinkler i forhold til dine arbejdsområder.

Masteruddannelser på DTU

DTU udbyder forskellige masteruddannelser:

Fleksibel masteruddannelse

Du kan også vælge at tage en fleksibel masteruddannelse. Den fleksible masteruddannelse rummer mulighed for at gå på tværs af de fastlagte studieretninger. Du tilrettelægger altså selv din masteruddannelse.Du finder den generelle studieordning for alle masteruddannelserne og fleksible masteruddannelser i bunden af denne side. Hver af de ovennævnte masteruddannelser har også en studieplan. Du finder studieplanen på den enkelte masteruddannelses hjemmeside.

Deltidsuddannelse

En masteruddannelse tager to år fordelt på fire semestre. Den samlede arbejdsindsats svarer til et års fuldtidsstudium (60 ECTS point). Du kan også vælge at tage undervisning i enkeltmoduler .

Ansøgere skal have en teknisk eller naturvidenskabelig baggrund samt to års relevant erhvervserfaring. DTU’s  Executive MBA forudsætter dog en baggrund som bachelor samt fem års erhvervserfaring. Se yderligere information under den enkelte uddannelse.  

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på alle masteruddannelser. Læs mere under den enkelte uddannelse.

Kontakt DTU Learn for Life

Telefon 45254525

Mail learnforlife@dtu.dk

Generelle studieordninger

Kompetencebeskrivelser