Cybersikkerhed

Har du brug for at opgradere dine kompetencer inden for cybersikkerhed? Du er ikke alene; som konsekvens af den stigende digitalisering i det danske samfund og i resten af verden er der kommet øget fokus på IT-sikkerhed og de forskellige risici virksomheder, myndigheder og borgere står overfor.

Behovet for cybersikkerhed stiger

Det stiller stadig større krav til erhvervslivets kompetencer inden for cybersikkerhed og hvordan man skaber sammenhæng mellem it-teknologi og ledelse.

Det er ikke kun i Danmark, at behovet er stigende. Tendensen er global og man forventer at den stiger i den forudseelige fremtid. Det betyder også at der bare i Europa lige nu mangler 142.000 IT-sikkerhedsmedarbejdere.

Derfor udbyder DTU Masteruddannelsen i Cybersikkerhed, så virksomheder og myndigheder har mulighed for at opkvalificere og uddanne IT-sikkerhedsmedarbejdere og ledere til at håndtere det stigende pres i forhold til cyberkriminalitet.

Arbejder du allerede med IT-sikkerhed?

Er du IT-sikkerhedsleder, produkt- eller projektleder, IT- arkitekt eller netværksarkitekt/administrator, så er Masteruddannelsen i Cybersikkerhed specielt relevant for dig. Masteruddannelsen kan med fordel følges af enhver der har en IT baggrund, som ønsker en bred indføring og solid faglig fundering indenfor cybersikkerhed. Den retter sig især mod at styrke den faglige profil blandt medarbejdere der allerede varetager eller ønsker at kvalificere sig til IT-sikkerhedsledelsesopgaver i den enkelte organisation.

Masteruddannelsens opbygning

Omfanget af masteruddannelsen er 60 ECTS point, hvor de 40 ECTS point bliver optjent ved at følge kurser der giver ECTS point og udarbejde et afsluttende masterprojekt. Uddannelsen er tilrettelagt til inden for en tidsramme på 2 år.

Masteruddannelsen omfatter klasseundervisning i teoretiske-, teknologiske, organisatoriske og menneskelige aspekter af cybersikkerhed, samt praktisk øvelser som typisk tager afsæt i din arbejdsplads forskellige problemstillinger.

Undervisningen vil i hvert semester have et overordnet tema:

  1. semester: IT-sikkerhedsledelse og governance
  2. semester: IT- sikkerhedsinfrastruktur
  3. semester: Sikre applikationer og systemer
  4. semester: Afsluttende masterafhandling
Hvad koster masteruddannelsen?

I alt koster Masteruddannelsen i Cybersikkerhed 300.000 kr. som er fordelt på flg. måde:

  • Kurser med ECTS point: 173.000 kr.
  • Projekt m. vejledning:20.000 kr.
  • Afsluttende projekt:57.000 kr.
  • Studietur:50.000 kr.
  • Total: 300.000 kr. 

                                          

 

Vil du vide mere?

Kontakt Lene Matthisson, tlf. 45 25 33 77, lemat@dtu.dk