Master i Cyber Security

Cybersikkerhed

Kend systemerne, forstå risici og form cybersikkerhedspolitikkerne i din virksomhed. Behovet for cybersikkerhed stiger - har du brug for at opgradere dine evner?

På grund af den stigende digitalisering i det danske samfund og i resten af verden er fokus steget på it-sikkerhed og de forskellige risici, som virksomheder, myndigheder og borgere står overfor. Som et resultat har DTU Compute Efteruddannelse skabt et masterprogram i Cybersikkerhed, så virksomheder og myndigheder har muligheden for at kvalificere og uddanne it-sikkerhedspersonale og ledere til at tackle det stigende pres i forhold til cyberkriminalitet.

 

Anbefalet studieplan for Master i Cybersikkerhed

Studieplan

Uddannelsen som Master i Cybersikkerhed består af 8 kurser og 2 projekter (inkl. det endelige masterprojekt). Den samlede arbejdsbyrde svarer til et års fuldtidsarbejde, men studiet er designet således, at kurserne og projekterne tages over en 2-årig periode med mulighed for at udvikle en individuel studieplan, der udvider programmet til op til 4 år i alt. Alle de underviste kurser på masteren i Cybersikkerhed kan tages individuelt.

Med en master i Cybersikkerhed vil du være i stand til at:

  • Udvikle risikovurderinger af din virksomheds nuværende it-sikkerhedssituation
  • Udvikle sikre it-systemer
  • Udarbejde sikkerhedspolitikker for it-systemer


Fokus: Personer med IT / digital baggrund

Format: 2 år, deltid

Omkostninger: 180.000 DKK ex. moms

Optagelse: BSc grad + 2 års erhvervserfaring eller på grundlag af en individuel vurdering

Sprog: Engelsk

Studiestart: September 2021


Hvis du vil vide mere: Masterprogrammet i Cybersikkerhed 

Kontakt DTU Compute Efteruddannelse, tlf. 4525 3737, continuing-education@compute.dtu.dk