Executive MBA

Innovation er afgørende for den fortsatte vækst i danske virksomheder. Executive MBA uddannelsen har innovation som et af de centrale omdrejningspunkter igennem uddannelsen.

Hvis der ikke foregår en konstant fornyelse af produkter, tjenesteydelser, processer og forretningskoncepter, står virksomhederne til at miste vigtige markedsandele. Innovation er tit forankret i nye teknologier. Derfor fokuserer Executive MBA uddannelsen på kernebegreberne innovation, forretningsudvikling og personligt lederskab.

Din viden bliver anvendt

Executive MBA uddannelsen tilrettelægger undervisningen så læringen er en kontinuerlig og sammenhængende læringsproces, der tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger i virksomhederne. I løbet af uddannelsen skal du udarbejde to store gruppeprojekter og et master projekt, hvor du giver anbefalinger til virksomhederne.

Partnerskab med UC Berkeley 

Selve undervisningen fokuserer på samspillet mellem teori og begrebsdannelse. Desuden er undervisningen baseret på videndeling, observation og praktisk eksperimentering, hvor du får afprøvet teorien i praksis og tester den faktiske anvendelighed. Executive MBA uddannelsen foregår i samarbejde UC Berkeley's Fung Institute for Entrepeneurshp & Technology i Californien, USA.

Du kan læse meget mere om Executive MBA uddannelsen på instituttets engelske hjemmeside.

Stephane
Program Director
Stephane Guerraz
(+45) 8194 2121
stegue@dtu.dk

Mathew
More information?
Please call or email 
Program Director
 Mathew Rushton
(+45) 3093 2543
matru@dtu.dk