Ny EBA uddannelse

VIA og DTU har i fællesskab foretaget en revision af den eksisterende EBA uddannelse og det har ført til en ny og optimeret udgave af Diplomuddannelsen Ingeniørernes Lederuddannelse (EBA)

Uddannelsen er blevet mere tidssvarende, relevant og fleksibel, så den kan imødekomme kompetencebehov og er et attraktivt karriereløft for teknisk/naturvidenskabelige medarbejdere eller ledere.

Nyt obligatorisk modul

’Fra Specialist til Leder’ (Ob1) er et nyt obligatorisk modul på 5 ECTS point, som skal klæde deltagerne på til den personlige ledelsesopgave og her introduceres til tilbud om mentoring og udfærdigelse af personlig udviklingsplan.

Øvrige moduler

Rækkefølgen på de obligatoriske moduler er desuden blevet ændret, så deltagerne starter med modulet ’Fra Specialist til Leder' efterfulgt af 'Forretningsudvikling og Ledelse' tidligere kaldet 'Strategi, Organisation og ledelse', 'Strategisk Markedsføring', tidligere kaldet 'Strategisk Marketing' og 'Økonomisk Styring' tidligere kaldet 'Finansiel Ledelse'.

Modulerne ’Innovation og Produktudvikling’ og ’Innovation af Forretningsmodeller’ vil fremadrettet indgå i uddannelsen som almindelige fagmoduler.

Nye valgfag

To nye valgfag 'Realtidsledelse' vil blive udbudt på DTU på forårssemesteret 2021. 'Ledelse af Bæredygtig Digital Transformation' udbydes gennem VIA.

Realtidsledelse

Realtidsdrevne teknologier så som Internet of Things, sensorer, big data, sociale medier, kunstig intelligens og maskinlæring får øget betydning for organisationens værdiskabelse, men de er også blevet hjælpeværktøjer for ledelsen i at skabe en agil og tilpasningsdygtig kultur. Samtidig udgør den stigende hastighed en udfordring for de mennesker, der skal håndtere teknologierne og de stigende mængder data. Verden omkring os er i konstant forandring, så realtidsledelse sikrer en humanistisk implementering af digitaliseringsteknologier via balance mellem digitalt og menneskeligt tempo og flow. Datatransparens og deling sikrer, at forandringerne er aktuelle og tilpasninger i organisationen er relevante for både interne og eksterne interessenter og forholder sig til det, der sker, i nuet.

 

 

 

Du kan se den nye studieordning her.

Victor Lund
Kontakt:
Studieleder
Victor Lund
Studieleder.eba@diplom.dtu.dk
2818 0159