Light on a chip - how can we handle it?

Foredraget foregår på engelsk! Light is used for delivering of information globally through fibers. However, the processing of communications on every chip - in mobile phones, computers, processors, etc. is still done electronically. Can it be done optically for saving time and energy? It is still a great hope and huge challenge standing before researchers. The lecture will address the problems and potential solutions of how to handle with light waves on nano- and micro-scales. Few samples with chips will be shown with the illustrations of their structure and possible functionalities. We put emphasize on connections between different physical phenomena: electric, magnetic, optical and quantum. Some simple exercises will be used for estimations of how small is the nanoscale (time of propagation, distances, wave parameters), relations between atomistic (discrete) and solid materials (continuous) and current problems of energy consumptions in the global networks.

Praktiske oplysninger

Hvor:

Foredraget afholdes på DTU Fotonik, Lyngby Campus

Forudsætninger:

Foredraget er primært rettet imod elever med fysik og/eller matematik på højt niveau og tager udgangspunkt i følgende kernestof: Bølger ̶ grundlæggende egenskaber: bølgelængde, frekvens, udbredelsesfart og interferens ̶ lyd og lys som eksempler på bølger ̶ det elektromagnetiske spektrum Elektriske og magnetiske felter ̶ elektrisk felt og kraften på en elektrisk ladning, herunder feltet omkring en kuglesymmetrisk ladning og homogent elektrisk felt ̶ eksempler på magnetiske felter, herunder homogent magnetisk felt og kraften på en strømførende leder ̶ ladede partiklers bevægelse i homogene elektriske og magnetiske felter ̶ induktion, herunder Faradays induktionslov Kvantefysik ̶ atomers og atomkerners opbygning ̶ fotoners energi og bevægelsesmængde, partikel-bølge-dualitet, atomare systemers emission og absorption af stråling, spektre

Antal deltagere:

5 - 50

Udbydes i perioden:

1/5 - 25/5

Tidsforbrug:

1 time

Tilbydes følgende dage:

Mandage, tirsdage, onsdage, torsdage og fredage

DTU-lærer:

Andrei Laurynenka
E-mail: alav@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Elektroteknologi og Fotonik
Telefon: 45256392

Bestillingsansvarlig:

Majken Martinsen
E-mail: majmar@fotonik.dtu.dk
Institut: Institut for Elektroteknologi og Fotonik
Telefon: 45256363

Søgning

Vælg relevante fag 
Vælg ønsket periode
 
Angiv relevante dage
Angiv antal deltagere