Rødovre gymnasium

Book en ph.d.-studerende og gør dine elever klogere på bæredygtighed

DTU tilbyder hele landets gymnasier at booke en ph.d.-studerende til at fortælle om sin forskning i en ramme af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 

Målgruppen for ph.d.-besøgene er alle jer på de gymnasiale uddannelser, der ønsker at inspirere jeres elever med naturvidenskabelig forskning og konkrete eksempler på teknologier, der kan medvirke til at imødekomme FN’s verdensmål. Da de ph.d.-studerende også vil fortælle om deres egen rejse fra gymnasiealder til ph.d.-studerende, kan besøgene også have elementer af karrierelæring.

Klik her eller scrol ned på siden for at se det aktuelle udvalg af faglige oplæg.

 

Kataloget bliver løbende opdateret efterhånden som de ph.d.-studerende gennemfører det kursus, der kvalificerer dem til at tage på besøg.

Tilbuddet er ganske gratis.

Det får du, når DTU kommer på besøg

Da hvert ph.d.-projekt er unikt, vil hvert besøg også blive forskelligt. Tag et kig i kataloget nedenfor, hvor det fremgår, hvilket emne den ph.d.-studerende arbejder med, og hvilket gymnasiefag, det passer ind i.

Ved hvert besøg kan du forvente:

 • Faglig kompetent formidling af emnet
 • Indhold af et moduls varighed
 • En fortælling om hvordan naturvidenskab og teknologi bidrager til at realisere FN’s verdensmål
 • At møde et ungt menneske, der brænder for sit fag, og som eleverne kan spejle sig i som en rollemodel
 • Mulighed for, i dialog med den ph.d.-studerende, at få målrettet oplægget til netop dine elevers niveau og interesser

Har du særlige ønsker, send endelig en mail til Tajab@adm.dtu.dk, så ser vi, om vi kan finde en løsning.

Læs om da en ph.d.-studerende besøgte Rødovre Gymnasium og fortalte om diagnosticering af slangebid i reportagen Unge forskere gør gymnasieelever klogere på bæredygtighed her


Coronavirus og gymnasiebesøg

Under nedlukningen af offentlige institutioner i foråret 2020 har gymnasiebesøgsordningen også været på pause. Efter sommerferien 2020 kan ph.d.-studerende igen tage på besøg på gymnasier, med det forbehold, at myndighedernes retningslinjer til enhver tid skal kunne overholdes.

Nedlukningen har lært os i endnu højere grad at bruge digitale virkemidler til at kunne mødes digitalt. Derfor vil en del af ph.d.-besøgene fremover kunne gennemføres digitalt over platformen Zoom. Det vil fremgå af kataloget, om besøget (også) kan bookes virtuelt.

Det forventer vi af dig som lærer

Som lærer er du vært for besøget og sørger for rammerne for et godt besøg. Det vil sige:

 • Hav dialog med den ph.d.-studerende inden – på mail og/eller telefon, så jeres forventninger er afstemte
 • Tag godt imod den ph.d.-studerende og vis vej til lokalet. Hvis det er muligt, er det rart at ankomme i god tid, og få adgang til lokalet før eleverne kommer
 • Hjælp med at tilslutte den ph.d.-studerendes computer til skolens AV-udstyr
 • Byd velkommen og rund af
 • Vær behjælpelig med evt. udfordringer undervejs – for eksempel hvis teknikken driller, eller hvis der opstår uro blandt eleverne
 • Hvis du har valgt af få besøg via Zoom, er det dit ansvar at lyd og billede virker i klasselokalet. Du modtager desuden en vejledning med gode råd til at gennemføre et godt besøg vha. Zoom
 • Husk: De ph.d.-studerende er ikke nødvendigvis vant til at tale foran unge mennesker, så hjælp dem gerne med at føle sig trygge
 • De ph.d.-studerende udvikler deres formidlingsevner og vil derfor få mere ud af besøget, hvis du som lærer efterfølgende vil give dem konstruktiv feed back på deres indsats
 • I 2019-2020 tester vi besøgsordningen. Derfor håber vi også, at du vil hjælpe os med at blive bedre ved efterfølgende at evaluere besøget på mail eller telefon

Sådan booker du

For at booke et besøg skal du sende en mail til Taja Brenneche på Tajab@adm.dtu.dk.

Skriv i mailen:

 • Hvilke(t) oplæg ønsker du at booke?
 • Hvilken klasse ønsker du besøget i (fag, niveau og klassetrin)?
 • Hvornår ønsker du at modtage besøg (tid på dagen/ugen/året)?
 • Hvor langt er et modul hos jer?
 • Ønsker du et fysisk eller digitalt besøg?
 • Dine egne kontaktinformationer: Navn, mail og gymnasium
 • Evt. andre kommentarer eller ønsker

Når mailen er modtaget, formidler Taja kontakt til den ph.d.-studerende. Derefter kan du forvente en dialog om det endelige tidspunkt og en forventningsafstemning i forhold til det faglige indhold og niveau.

De ph.d.-studerende har ligesom jer en travl hverdag med undervisning og andre forpligtelser. Hvis I kan foreslå flere mulige tidspunkter for besøget, er der størst sandsynlighed for, at det kan lykkes.

Tilbuddet gælder gymnasiale uddannelsessteder i hele landet, og er gratis.

Se det aktuelle udbud af faglige oplæg herunder.

 

Katalog over faglige oplæg

Herunder kan du se en oversigt over de ph.d.-oplæg, der er tilgængelige netop nu.

Oplæggene er inddelt efter den enkelte ph.d.-studerendes vurdering af, hvilket gymnasiefag, indholdet passer godt ind i. Som lærer og skole er I naturligvis velkomne til at booke en præsentation til det fag eller den begivenhed, der giver mening for jer.

Kataloget bliver løbende opdateret efterhånden som de ph.d.-studerende gennemfører det kursus, der kvalificerer dem til at tage på besøg. Som udgangspunkt tager hver ph.d.-studerende på ét gymnasiebesøg, men enkelte kan bookes flere gange.

Besøgene afsættes efter først til mølle-princippet.

Tilmelding til nyhedsbrev

Få information om nye og aktuelle tilbud, som konkurrencer, lærerkurser, særlige events, undervisningsmaterialer, studiepraktik, SRP-øvelser, udlån af udstyr og meget andet til gymnasiet og grundskolen. Nyhedsbrevet udkommer 4 til 6 gange årligt.

Nyhedsbrev til Gymnasier og Skoler

FN’s verdensmål er fællesnævner for besøgene

De ph.d.-studerende gennemfører et kursus for at kvalificere sig til at være en del af det korps, der besøger de danske gymnasier. 

 

På kurset får de ph.d.-studerende dels undervisning i formidling, dels i FN’s verdensmål. I den forbindelse laver de en analyse af deres eget ph.d.-projekt for at vurdere, hvor bæredygtigt det er i forhold til FN’s verdensmål.

 

Når de ph.d.-studerende besøger et gymnasium præsenterer de med afsæt i deres personlige fortælling deres forskningsområde og hvordan det relaterer sig til FN’s verdensmål.

 

Hvor meget fylder FN’s verdensmål i præsentationen

Det vil være forskelligt, hvor meget bæredygtighed og FN’s verdensmål vil farve den enkelte præsentation. Hvis forskningen handler om bæredygtige energisystemer er koblingen mere åbenlys end hvis forskningen er indenfor teoretisk matematik. I kan som skole ønske, hvor meget bæredygtighedsfortællingen skal fylde, så vil den ph.d.-studerende tage højde for det.

 

Bæredygtighed på DTU

Bæredygtighed er en central del af DTU’s strategi for at udvikle teknologi for mennesker. Derfor er dette kursus en obligatorisk del af ph.d.-uddannelsen på DTU. Det klæder de studerende på til at forholde sig til og tage kritisk stilling til hvor bæredygtigt deres forskningsprojekt er. På DTU er det et element i den akademiske værktøjskasse på linje med kildekritik og statistik.

Det siger dine lærer-kolleger om besøgene

”Det var fedt at få et friskt pust fra nogen der har en anden tilgang og et andet faglig ståsted end en selv. Det er inspirerende, og noget fra virkeligheden og konkrete eksempler kan vi aldrig få nok af.”

"Somme tider har vi besøg af forskere, hvor niveauet for højt for eleverne, og så bliver de skræmt. Men her blev tingene fortalt på en måde, så eleverne kunne være med." 

"Eleverne får mange triste beskeder, når det kommer til klima, så det var fedt, at jeg her kunne præsentere dem for et alternativ og en løsning."


Kontakt

Taja Andersen Brenneche
Kommunikationsmedarbejder
AKM
45 25 10 57