Erhvervs-ph.d.

DTU samarbejder med en lang række virksomheder i forbindelse med uddannelse af ph.d.-studerende. Virksomhederne har følgende muligheder:

  • Samfinansiering af en ph.d.-studerende: Virksomheder, som ønsker udredning af et specifikt problem, har mulighed for delvis at finansiere et ph.d.-studium ved DTU. Studerende, som er indskrevet ved en forskeruddannelse, finansieres typisk med et års finansiering fra en virksomhed. Finansieringen dækker løn, uddannelsesbidrag og overhead til universitetet.
  • ErhvervsPhD-ordningen: Administreres af Innovationsfonden. Formålet med ordningen er at fremme udvikling og innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsfonden yder tilskud til løn og betaler uddannelsesbidraget til universitetet. Se link til Innovationsfondens egen hjemmeside i højre side for en nærmere beskrivelse af ordningen.

Ønsker din virksomhed at ansætte en erhvervsPhD-studerende, men mangler en relevant vejleder fra et af DTU's institutter, så kontakt Kontoret for Ph.d.-uddannelse på phd@dtu.dk