Den miljømæssige påvirkning

Marina Kustova

Forskningsmedarbejder, Haldor Topsøe A/S
Civilingeniør (fra Moskva), Ph.d. og postdoc ved Institut for Kemi, DTU
Fritidsinteresser: Rejser, bøger & fitness
Alder: 26 år
 
Marina Kustova lavede sin ph.d. ved Center for Sustainable and Green Chemistry (CSG), Institut for Kemi, Danmarks Tekniske Universitet. Hun arbej­dede derefter som postdoc ved CSG og tiltrådte for nylig en stilling som forsk­ningsmedarbejder i forsknings- og udviklingsafdelingen hos Haldor Topsøe A/S, en af verdens førende katalysator- og teknologivirksomheder. Marina arbejder i øjeblikket med udvikling af katalysatorer, som med tiden vil blive en del af virksomhe­dens produkter og serviceydelser. Haldor Topsøe A/S leverer katalysatorer og procesdesign til olieraffinaderier, miljømæssige energiprocesser og den kemiske industri.
 
- Hvad beskæftigede du dig med under din uddannelse?
Siden sidste del af mit studium ved Moscow State University har jeg arbejdet med forskellige aspekter af zeolitsyntese. I forbindelse med mit ph.d.-projekt fik jeg mulighed for at undersøge dette emne nærmere og opdage og fremstille helt nye zeolitkatalysatorer med hierarkisk struktur, dvs. med porøsitet på Ångstrøm-niveau og nano-niveau. Alle udvirkede materialer blev karakteriseret og studeret i adskillige katalytiske applikationer.
 
- Hvad husker du som godt og dårligt fra dit ph.d.-projekt?
På det personlige plan var jeg meget imponeret over optagelsesproceduren på DTU. I og med at jeg kom fra Moskva på et stipendium, havde jeg nok forventet at møde nogle vanskeligheder i starten; men alt gik glat. Jeg fik hjælp til at finde min første lejlighed, og atmosfæren på Institut for Kemi var meget varm. Så jeg følte mig godt tilpas der. Jeg var overrasket over at erfare, at der er mange lighe­der mellem dansk og russisk kultur.
 
Arbejdsmæssigt var det en kæmpe forbedring, da CSG blev etableret. Vi fik en masse nye kollegaer: ph.d.-studerende, bachelor/master studerende; det var rigtig sjovt! Derudover påbegyndte vi en masse nye projekter og samarbejder.
 
- Hvordan vurderer du skiftet fra at være ph.d.-studerende til at blive konsulent i en virksomhed?
Der er nok en væsentlig forskel i arbejdsgangen på et universitet og i erhvervsli­vet. Som forsker i universitetsmiljøet har man ofte mest fokus på grundforskning. I en privat virksomhed er man del af et team. Arbejdet organiseres ofte i forhold til specifikke projekter, og det forventes, at man er fleksibel, og at man med kort varsel hopper fra et projekt til et andet, hvis det er nødvendigt. Man opfordres til at diskutere procedurer og resultater med de andre i teamet og med projektle­derne. Det er meget værdifuldt at få den slags input fra andre og på den måde øge ens egen viden.
 
- Hvilken betydning har din forskning og dit arbejde for samfundet?
Inden for kemi er der mulighed for at adressere de store globale spørgsmål som forurening, forringelse af økosystemer, mangel på brændstof og energi. Jeg tror, at kemikere hører til blandt de videnskabsfolk, der har størst mulighed for at have en rigtig stor miljømæssig indvirkning, værne om vores natur og levere forbedrin­ger til samfundet. Så jeg mener virkelig, at det, jeg laver, er nyttigt.
 
- Hvorfor valgte du at studere på DTU?
Mine karakterer fra Moskva var tilstrækkelig gode til, at jeg kunne søge om et stipendium ved DTU. Derudover synes jeg, at det er vigtigt at få internationale erfaringer i forbindelse med ens videnskabelige arbejde.
 
- Hvad er dine råd til andre som overvejer et ph.d.-studie?
Jeg vil foreslå enhver, der er interesseret, at de bare skal komme i gang. Gå ind på DTU’s hjemmeside, se hvad der er af projektmuligheder, kontakt den pågæl­dende professor og få en ansøgning sendt af sted. Det er det værd!