Tung viden om vibrationer i skibe

Jesper Dietz

Teamleder hos Odegaard & Danneskiold-Samsoe A/S
Civilingeniør og ph.d. fra DTU Mekanik
Fritidsinteresser: MTB & Sejlsport
Alder: 34
 
Vibrationer i skibenes skrog kan koste dyrt i reparationer og både reducere skibenes levetid og gøre dem mindre driftssikre. I den rådgivende ingeniørvirksomhed Odegaard & Danneskiold-Samsoe A/S, som for 3 år siden blev købt af engelske Lloyds Register Group, beskæftiger medarbejderne sig blandt andet med at forske i og sælge viden om støj og vibrationskontrol i skibe. Firmaet har eksisteret siden 1980, har hovedkontor i København i Danmark, og har kontorer i både Norge, Sverige, England og Frankrig.
 
Teamleader Jesper Dietz har i fire år beskæftiget sig med at udvikle og rådgive indenfor strukturdynamik i skibe i afdelingen Structural Dynamics – Marine Department.
 
”Jeg arbejder hovedsagligt med at udarbejde metoder og analyser til vibrationsanalyse i skibe. Vibrationerne kan f.eks. stamme fra både skibets maskiner, propeller og fra de bølger, der rammer skibet. Vores metoder til vibrationsanalyse kan være med til at beregne og forudsige belastningen og bidrager herved til at kunne konstruere og vedligeholde skibe mest hensigtsmæssigt med færrest mulige omkostninger til den daglige operation, således at både levetid og driftssikkerhed er i top. Jeg sidder i en videnstung afdeling, med tæt kontakt til universitetsmiljøerne, blandt andet i form af eksamensprojekter med forskellige forskningsinstitutioner. Ud over at disse projekter er med til at holde vores faglige viden på et højt niveau, så bruger vi desuden ca. 10 pct. af vores tid på faglig udvikling – vedligeholdelse og opdatering af vores faglige viden er en vigtig del af vores arbejde, da vi jo netop lever af at sælge viden. Som teamleder har jeg selvfølgelig også administrative opgaver, men de fylder kun lidt i det daglige arbejde”.
 
- Hvad beskæftigede du dig med, da du læste ph.d.?
Min ph.d. handlede om at bestemme og beskrive ekstreme belastninger på skibe, f.eks. at få et billede af, hvordan de mest kritiske bølger ser ud afhængig af, hvordan skibet er bygget og lastet. Jeg læste ph.d. på DTU Mekanik, og min ansættelse blev finansieret med et DTU legat. Det var helt naturligt for mig at læse ph.d. på DTU, fordi emnet lå i forlængelse af det, jeg havde beskæftiget mig med i min hovedopgave på masteruddannelsen.
 
- Hvordan oplevede du skiftet fra at være ph.d.-studerende til at komme ud på arbejdsmarkedet?
Det var ikke nogen brat overgang. Mens jeg læste min master, havde jeg arbejde i et rådgivende ingeniørfirma. Derfor var jeg lidt længere tid om at tage min master, til gengæld havde jeg god erhvervserfaring med i bagagen, da jeg begyndte på min ph.d.
 
- Hvilken betydning oplever du, at din forskning har for samfundet?
Først og fremmest har jeg været med til at udviklet metoder til at bestemme belastninger på skibe. Metoderne gør det nemmere at regne sig frem til de belastninger skibene udsættes for, og i et lidt større perspektiv kan metoderne bidrage til at spare tid og penge.
 
- Hvad oplevede du som godt og skidt fra dit ph.d.-projekt?
Det var en spændende oplevelse at læse ph.d. Jeg havde mange gode kollegaer som både gav mig en kæmpe mulighed for faglig sparring og lukkede mig ind i et godt socialt netværk. Men nogle gange kunne det være utrolig frustrerende at arbejde på noget i projektet, som var meget løst defineret. For at indkredse emnet skulle jeg ofte ind og ud af forskellige ”døre”, og det kunne være en meget langsommelig proces. Omvendt har netop denne erfaring givet mig et gå-på-mod, fordi jeg har lært at håndtere problemer, der tilsyneladende så uløselige ud.
 
- Hvad er dine råd til andre, der overvejer et ph.d.-studie?
Man skal vælge emne efter temperament. Jeg selv ville have haft det bedst med at formulere opgaven sammen med en virksomhed, netop fordi det giver mulighed for at binde teorien op på et praktisk forløb. Det giver også ph.d.en et helt klart mål frem for de mere åbne projekter, som godt kan være frustrerende samtidig med, at de jo også kan være lærerige. Vælg efter temperament!