Udvikling af dynamisk fiberoptik

Thomas Tanggaard Alkeskjold

Research Scientist/Project manager, NKT Photonics
Civilingeniør fra DTU og ph.d. fra DTU Fotonik
Fritidsinteresser: Sejlads, når hustru, 2 børn, nyt hus og arbejdet tillader det.
Alder: 34 år
 
Thomas Alkeskjold afsluttede i 2005 sit ph.d.-projekt: Optical devices based on liquid crystal photonic bandgap fibers, og han modtog i den forbindelse direktør Peter Gorm-Petersens Mindelegat, overrakt i 2006 af DTU’s rektor Lars Pallesen. Thomas Alkeskjold fortsatte som post doc på DTU Fotonik, og af daværende videnskabsminister Helge Sander fik han i 2007 Videnskabsministeriets pris ”Ung Eliteforsker”. Senere i 2007 begyndte Thomas Alkeskjold hos daværende Crystal Fibre, nu NKT Photonics A/S, der opstod ved en sammenlægning af Crystal Fibre og Koheras i 2009.
 
- Hvornår begyndte du, at interessere dig for lysledere?
Det var relativt tidligt i studiet, hvor jeg havde et studiejob hos et elektronikfirma, der arbejdede med at integrere fiberoptik i kommunikationssystemer. Jeg opdagede hvad fiberoptik kunne, og i samme forbindelse mødte jeg min senere ph-d.-vejleder Anders Bjarklev, som var meget begejstret for den nye teknologi, og som yderligere fik mig til at se det store potentiale der lå i området. Der opstod snart en gruppe på 6-8 personer på DTU Fotonik, som alle arbejdede med optiske fibre, og det var en stor støtte, at man altid havde nogen at udveksle erfaringer med. Det var tidligt i forløbet meget attraktivt for NKT at gå ind i et nært samarbejde. For os på Fotonik betød det, at vi altid havde adgang til de fibre og andre materialer der var nødvendige for vores forsøg.
 
- Du havde allerede haft kontakt til NKT/Crystal Fibre, da du arbejdede med dit ph.d.-projekt?
Ja, mit ph.d.-forløb var lidt usædvanligt i den forstand, at det delvist var finansieret af et stipendium fra NKT Academy, så forbindelsen var til stede lige fra begyndelsen. Mit studium gik ud på at bygge funktionalitet ind i optiske fibre, så man i stedet for de normale statiske lysledere, der transporterer lys fra A til B, fik mulighed for at filtrere og dreje lys på helt nye måder. Når man dengang skulle have funktionalitet i lys, måtte man populært sagt først tage lyset ud af fibrene, filtrere det og putte det ind igen. Hensigten med mit projekt var, at opnå den ønskede funktionalitet samtidig med at lyset forblev i fibrene, og det lykkedes faktisk over al forventning. Det arbejde jeg påbegyndte i 2002 har således været i gang i nu 8 år, og nye ph.d.-studerende på DTU er i dag i fuld gang med at videreføre og videreudvikle de metoder jeg afprøvede i mit projekt. Jeg fungerer i dag som ekstern vejleder for disse studerende, og jeg er imponeret over hvor gode resultater de har opnået. Det er ikke mindst opmuntrende at se i hvor høj grad det samlede forskningsforløb har givet genlyd internationalt, og resultaterne citeres nu bredt i de store videnskabelige tidsskrifter.
 
- Og du arbejder stadig inden for samme felt i dit nuværende arbejde?
Ja, selv om fokus har flyttet sig noget, er det naturligvis fortsat optiske fibre der er omdrejningspunktet. Nu arbejder jeg med specialoptiske fibre i forlængelse af en udvikling der faktisk blev startet af Anders Bjarklev på DTU for 10-12 år siden. Der er et enormt marked for laserfibre og sammen med en række kolleger udvikler jeg den teknologi der helst skal ramme dette marked. Med de nye fibre får man mulighed for at kontrollere lyset på helt nye måder. Ved eksempelvis at anvende luft til opbygningen af fibrene, i modsætning til glas, der tidligere blev benyttet, opnår vi endnu bedre styring af lys og større frihed i designet af fibrene. Det ultimative mål for os er at blive førende leverandør af fibre til lasermarkedet, og inden for 3-5 år desuden at begynde selv at fremstille laserne.
 
- Har du brug for din ph.d.-grad i din dagligdag?
Det har været kolossalt nyttigt for mig at gennemføre ph.d.-studiet. På NKT Photonics udvikler vi avancerede og enormt komplicerede fibre, og vores fokus er at få ført funktioner ind i alle disse fibre. Det er et særdeles forskningstungt arbejde at gøre fibre funktionelle og jeg ville slet ikke have været i stand til at udføre dette uden min ph.d.-ballast.