Researcher i den finansielle verden

Anna Szymkowiak-Have
 
Senior Manager hos Saxo Bank
Elektroingeniør fra det tekniske universitet i Szczecin i Polen, dog læste hun de sidste kurser på DTU, ph.d. fra DTU Informatik
Fritidsinteresser: Rejser, maling
Alder: 34
 
Saxo Bank er Danmarks hurtigst voksende online investeringsbank med speciale i at handle med værdipapirer og valuta via internettet. Banken har kontorer i London, Singapore og Marbella, men det er på kontoret i København at senior manager Anna Szymkowiak-Have har sin daglige gang i afdelingen Quantitative Analysis and Advanced Research Center.
 
”I min afdeling arbejder vi med research. Jeg arbejder med data mining, en metodik, eller række af metoder, som bruges til at analysere data, f.eks. variation i data og identifikation af data, hvor jeg søger efter mønstre og strukturer i store datamængder. Størrelsen på databaser kan i dag begrænse muligheden for at forstå data, og i finanssektoren er datamængderne enorme. De søgninger jeg laver, giver specifikke informationer om f.eks. vores kunders behov for ydelser eller produkter. På den måde kan vi udvikle vores markedsføring målrettet vores kunders behov”.
 
- Hvorfor valgte du at læse din ph.d. på DTU?
Jeg er uddannet elektroingeniør i Polen, men valgte at rejse til Danmark, fordi jeg mødte en dansk mand. Jeg fik min uddannelse fra Polen men de sidste kurser blev læst på DTU. Umiddelbart efter fik jeg mulighed for at læse videre med en ph.d. på det DTU-institut der den gang hed Institut for Informatik og Matematisk Modellering (i dag DTU Informatik), hvor jeg netop beskæftigede mig med research og data mining.
 
- Hvad husker du som godt og skidt fra dit ph.d.-projekt?
Det var rigtig godt at kunne fokusere på at arbejde med research, det er lige mig. Jeg kan godt lide at bruge mit hoved på præcist den måde. Det er også godt, at det er meget fleksibelt at læse til ph.d., fordi jeg selv kunne styre og disponere over min tid.  Det var faktisk også meget lærerigt, at skulle tage ansvaret for sin egen læring og strukturere en arbejdsdag. Hvis jeg skal pege på noget skidt, så er det, at emnet i mit ph.d.-projekt var en del af et større projekt og jeg nåede derfor aldrig at se den egentlige anvendelse af mit projekt. Det var et lidt nørdet projekt.
 
- Hvordan oplevede du skiftet fra at være ph.d.-studerende til at komme ud i erhvervslivet?
Først og fremmest var det lidt svært at finde arbejde, da jeg blev færdig i 2003. Da det lykkedes, var det en meget positiv oplevelse, fordi arbejdet opfyldte mit ønske om, at anvende min viden i konkrete praktiske projekter og gav en synlig værdi nu og her både for mig og for virksomheden.  Jeg ville ikke fortsætte min karriere på universitetet, men ud i en virksomhed. Først lykkedes det mig at få job som konsulent i Novo Nordisk, men to år efter så jeg stillingsopslaget til jobbet her i Saxo Bank, hvor de søgte en profil, der passede perfekt til mig.
 
- Hvilken betydning oplever du, at din forskning har for samfundet?
Min forskning har først og fremmest betydning for den virksomhed jeg er ansat i. Men selvfølgelig er jeg med til at udvikle systemer, som i det større perspektiv er med til at målrette og strømline processer og markedsføring inden for den finansielle verden. Så det er først og fremmest Saxo Bank, der får tilført en værdi, men det er i høj grad vores kunder der kommer til at få fordele ud af det arbejde, jeg laver.
 
- Hvad er dine råd til andre, der overvejer at læse en ph.d.?
Først og fremmest er det vigtigt at kende sig selv og være helt klar, hvad man vil. Jeg er f.eks. meget research-orienteret og var helt klar over, at det var den retning jeg ville følge. Hvis jeg skulle læse en ph.d. igen, så ville jeg nok gøre mere ud af at knytte min forskning tæt til et projekt i en virksomhed, netop for at få den praktiske og konkrete dimension mere ind i studieforløbet.