Formulation research

Peter Dybdahl Hede

Formulation Research Scientist hos Novozymes
Civilingeniør og ph.d. fra DTU Kemiteknik
Fritidsinteresser: Cykling, løb, tilbringe tid med min datter på 2 år
Alder: 30
 
Når det lykkes at få kemiske processer til at forløbe hurtigere og mere effektivt, betyder det store samfundsmæssige gevinster. På Novozymes beskæftiger Peter Dybdahl Hede sig med enzymatisk formulering herunder granulering og coating. Sammen med en række kolleger i Novozymes forskningsafdeling undersøger han, hvordan man bedst muligt kan indkapsle enzymholdige partikler med henblik på at optimere deres virkning og holdbarhed.
 
- Hvad er baggrunden for at du begyndte at arbejde med enzymer?
”Allerede i gymnasiet var jeg meget interesseret i kemi, så det var naturligt for mig at fortsætte inden for kemi, da jeg begyndte på DTU. På tredje semester havde jeg et projekt på DTU Kemiteknik, og da besluttede jeg, at jeg også ville tage flere fag på dette institut og gennemføre mit afgangsprojekt på samme institut. Kemiteknik fremstår som et særdeles dynamisk og erhvervsrettet institut, og jeg vurderede, at jeg det ville give mig de bedste muligheder for et spændende job efterfølgende, hvis jeg fik en kemiteknisk profil.”
 
- Hvordan kom dit Ph.d.-projekt i stand?
”Under eksamensprojektet opstod et ønske om noget mere faglig ballast, og ideen om et ph.d.-projekt begyndte at tage form. Det er et puslespil at få tingene til at gå op, men jeg var i gang med at lave eksamensprojekt på Novozymes og både fra forskerskolen her og fra min vejleder på DTU fik jeg opbakning til at stable et projekt på benene. På mange måder har det været hensigtsmæssigt, at jeg kunne gå fra eksamensprojekt til ph.d. og videre til en ansættelse i samme afdeling på Novozymes. Jeg har efterhånden oparbejdet en solid viden indenfor formulering og granulerings- og coatingsprocesser både teoretisk og rent praktisk.”
 
- Har du gode og dårlige erfaringer fra dit ph.d.-arbejde?
”Eftersom jeg gennemførte mit projekt i en stor industrivirksomhed havde jeg formentlig atypisk god adgang til teknisk udstyr og finansiering. Andre ph.d.-studerende er nok i højere grad underlagt økonomiske begrænsninger end jeg har været. Jeg havde også umådelig god støtte både fra min DTU-professor og fra min eksterne vejleder på Novozymes. Der var den rette opbakning til at rejse til konferencer og skrive artikler om mit arbejde. Når det er sagt, har jeg også indimellem følt mig fagligt alene med mit projekt, men det er mit indtryk, at det er en relativt almindelig følelse for de fleste ph.d.-studerende.”
 
- Hvad betyder granulering i et bredere samfundsperspektiv?
”Vi forsøger eksempelvis at udvikle enzymer og enzymindkapslinger, der vil gøre det muligt at vaske tøj mere effektivt og ved lavere temperaturer. Der er sket meget på dette område de sidste år, men det er muligt at komme endnu længere, og det vil betyde store energimæssige gevinster, hvis alle vaskemaskiner kun vasker på 30 grader. På tilsvarende måde vil forbedrede enzymer i dyrefoder betyde at svin og kyllinger kan udnytte foderet bedre. Ud over den økonomiske gevinst opnås også en betydelig miljøgevinst. Dels reducerer man udslip af methan fra dyrenes tarmsystem og dels reduceres CO2 udslippet, fordi det areal, der er nødvendigt for at fremstille foderet, bliver mindre. Dette er blot eksempler, men potentialet er endnu større også indenfor mange andre industrier vi i dag ikke umiddelbart forbinder med bioteknologi”.