Når lynet slår ned

Søren Find Madsen
 
Direktør i Highvoltage.dk, Technical Manager i Testinglab Denmark
Civilingeniør og ph.d. fra DTU Elektro
Fritidsinteresser: Hustru og to børn, og prøver at få løbet, når det er muligt, men at varetage to firmaer lægger beslag på ganske meget tid.
Alder: 33 år
 
”Jeg afleverede mit ph.d.-projekt i 2006 og fik diplom i starten af 2007. Da jeg blev færdig som kandidat i 2001 var jeg et par år ansat som konsulent i en rådgivende ingeniørvirksomhed, men jeg syntes at procentdelen af de fagligt udfordrende opgaver i forhold til det rutineprægende var for lav, i forhold til mine ønsker, så da min gamle vejleder Joachim Holbøll ringede og spurgte, om jeg var interesseret i at starte et ph.d.-projekt på instituttet, var jeg ikke længe om at bestemme mig”.
 
Henvendelsen fra DTU Elektro førte til mange års arbejde med lynbeskyttelse af vindmøller, et engagement der har fortsat siden, og som har givet Søren Find Madsen inspiration til at etablere sine nuværende virksomheder Highvoltage.dk og Testinglab Denmark, sidstnævnte i samarbejde med Kim Bertelsen.
 
- Hvad var hovedtemaerne i dit ph.d.-projekt?
I mit studium forsøgte jeg at få bedre og bedre forståelse af de yderst komplekse problematikker, der eksisterer omkring lynbeskyttelse af vindmøllevinger. Dengang vindmøller havde beskedne dimensioner var problemerne til at overse, og møllerne kunne beskyttes med de gængse metoder. Vingetipperne på moderne møller når i dag op til 150-200m over jorden, hvilket har øget udfordringerne mange gange. Det handler ikke kun om hvorvidt en mølle rammes af lyn, for det gør den naturligvis, men snarere om hvor mange gange, og med hvilke konsekvenser i forhold til møllens levetid og funktionalitet. Nutidens og fremtidens vindmøller vil desuden indeholde stadigt større mængder af højteknologisk udstyr, der også skal beskyttes mod påvirkning fra lynnedslag, og en stor del af forskningen omhandler derfor ikke blot ”beskyttelse af vindmøllen mod lynnedslag”, men snarere ”beskyttelse af indbygget elektronik mod lynnedslag”. Under mit ph.d.-forløb var jeg derfor også udstationeret ½ år hos Lightning Technologies Inc. i Massachusetts USA, som er verdens førende testlaboratorium inden for lynbeskyttelse af fly. En stor del af problematikken er nemlig helt parallel, og også tele- og mobilmaster og talrige andre høje konstruktioner indeholder følsomt udstyr, og de rammes naturligvis også af lyn.
 
- Hvad husker du som særlig godt fra studiet?
Jeg startede civilingeniøruddannelsen som 'Energist' med fag på både elektro-, maskin- og bygningsretningen, men endte så med at tage alle fag på studiets sidste del på DTU Elektro. Den grundlæggende forståelse af energiteknikken er stadig meget vigtig, men i løbet af studiet faldt jeg for det inspirerende studiemiljø der præger DTU Elektro. Det er mit indtryk, at instituttet virkelig kræser for sine studerende, og jeg husker i hvert tilfælde den meget fine modtagelse, som jeg selv fik. Selv om det således i starten var det sociale element på DTU Elektro der der trak, blev jeg også hurtigt fanget af det faglige.
 
- Og hvad var dit indtryk af det senere Ph.d.-forløb?
Ud over muligheden for virkelig fordybelse og få lov til at bruge lang tid på et specifikt emne, var det mest positive nok de fantastiske muligheder for at skabe kontakter og danne netværk med andre forskere og industri-repræsentanter. Mine resultater fra ph.d.-studiet er spredt gennem projektdeltagelse og erfaringsudveksling blandt producenter og brugere af vindkraftanlæg, og er blevet inkorporeret i den nyeste lynbeskyttelsesstandard for vindmøller, IEC 61400-24.
 
- Har du haft brug for dine erfaringer fra studiet i dit nuværende arbejde?
Ja, i høj grad, både etableringen af mit eget rådgivningsfirma i 2005 og udbygningen i 2008 med dannelsen af firmaet Testinglab Denmark, der udfører mobile højstrøms- og højspændingstests for elektrotekniske komponenter og anlæg, er direkte følger af mit ph.d.-studium. Vores testfacilitet gør det nu muligt for vindmølleproducenter, vingeproducenter og underleverandører at teste komponenters og systemers modstandsdygtighed over for lyn.