Kollegier

Som studerende på DTU har du gode muligheder for at bo tæt på dit studie. Du kan f.eks. bo på kollegie på DTU Lyngby Campus, i Lyngby eller tæt på DTU Ballerup Campus. Der er også gode muligheder i København eller Herlev.

Centralindstillingsudvalget

Som studerende på DTU kan du på lige fod med alle andre studerende søge plads på de fleste kollegier i københavnsområdet gennem Centralindstillingsudvalget

Polyteknisk KollegieSelskab (PKS)

Polyteknisk KollegieSelskab (PKS) er et non-profit andelsselskab, der har til opgave at administrere en række kollegier. En del af disse kollegier er beliggende på DTU Campus Lyngby, mens andre ligger fra 4 til 13 km fra DTU Campus Lyngby.

Liste over kollegier

Kollegier på DTU Lyngby Campus

Kollegier tæt ved DTU Lyngby Campus

Kollegier i København

Kollegier tæt ved DTU Ballerup Campus