SU og Ungdomskort

Når du er optaget på din uddannelse, kan du søge om SU. Du kan tidligst modtage SU fra september. Som DTU-studerende kan du også få et ungdomskort, som giver dig rabat på offentlig transport.

Du søger SU og ændrer dine SU-forhold i minSU. Du logger på med NemID.

Gå til minSU

Du kan tidligst indsende din ansøgning om SU til din uddannelse en måned før, du ønsker at få det udbetalt. Som nyoptaget studerende kan du altså tidligst søge om SU for september i august måned.

I nogle tilfælde skal du i tillæg til den elektroniske ansøgning i minSU aflevere en kvittering til SU-kontoret. Alle kvitteringer og relevante bilag skal scannes og uploades via SU-kontorets chatbot SU-bot.

Læs mere om regler for SU på su.dk

Hvis du skifter adresse

Skifter du adresse, vil din adresseændring automatisk blive opdateret i SU-systemet. Det sker typisk 7-14 dage efter din flyttedato.

Er du flyttet hjemmefra kort tid inden eller efter, du søgte SU første gang, vil du opleve, at din første støttemeddelelse viser dig som hjemmeboende. Du vil efterfølgende få en ny støttemeddelelse, hvoraf det fremgår, at du er udeboende. Din SU vil samtidig blive beregnet igen.

Du skal ikke kontakte SU-kontoret for at få ændret din adresse, og du skal ikke selv oplyse det på minSU. Information om din adresse og bopælsstatus bliver automatisk opdateret, når oplysningerne i folkeregisteret bliver gjort tilgængelige for SU-styrelsen.

Læs mere om adresseskifte og bopæl på su.dk

Ungdomskort

Som studerende på DTU kan du søge om et ungdomskort. Ungdomskortet gør det muligt for dig at rejse billigt til og fra DTU. Derudover giver kortet dig mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris.

Se, hvordan du søger Ungdomskort

Her kan du få hjælp


  • Du kan se dine data, og foretage ændringer i dine SU-forhold på minSU
  • Du kan læse om reglerne for SU på su.dk
  • Du søger om SU til din uddannelse på minSU
  • Har du spørgsmål vedr. SU og Ungdomskort, kan du skrive til SU-kontorets chatbot SU-bot.
Grafik
SU-bot'en svarer på spørgsmål om SU og ungdomskort.