Bestil brugernavn og password

Som ny studerende på DTU har du brug for hurtigt at komme i gang med at bruge DTU's digitale platforme. For at få adgang skal du have et brugernavn og password.

Du skal aktivere din DTU-konto for at få adgang til DTU’s digitale platforme, som er vigtige redskaber i dit studieforløb.

Din konto består af et brugernavn og et password. Du skal bestile dit password via UnistartDTU. Når du bestiller password, får du oplyst dit studienummer. Dit studienummer fungerer som dit brugernavn.

Bestil dit password via UnistartDTU

Hvornår kan jeg bestille password?

Du kan tidligst bestille dit password den 4. januar 2022. Takker du ”ja” til din studieplads efter den 4. januar, kan du dog først bestille dit password 24 timer senere.

Her kan du få hjælp


Kontakt Studieadministrationen, hvis du

  • mister dit password
  • har spørgsmål til, hvordan du bruger din DTU-konto