Vigtige datoer i forbindelse med studiestarten

Studiestart  

Januar 2022

 • Fra 4. januar: Online brush-up kursus i matematik
  På DTU's online Matematik-portal kan du træne dine færdigheder inden for matematik.  

 • 11. januar: Deadline for tilmelding til firedages brush-up kursus i matematik
  Tilmeldingsskema finder du på Matematik-portalen, når du har taget matematiktesten. 

 • 18. - 21. januar: Brush-up kursus i matematik 
  DTU udbyder et intensivt firedages brush-up kursus i matematik. Kurset bliver afholdt på Ballerup Campus fra kl. 9.30 - 14.00. 
 • 25. januar: Velkomstdag
  På velkomstdagen vil du officielt blive budt velkommen på studiet, og du vil få en kort introduktionen til livet som studerende på DTU.  

 • 26. – 29. januar: Firedages rustur med overnatning
  Rusturene foregår i hytter på Sjælland.

 • Uge 4: Skema for første uges undervisning
  I slutningen af uge 4 kan du downloade dit skema for 1. uges undervisning.
 • 31. januar: Semesterstart
  Forårssemesteret på DTU begynder.

Februar 2022

 • Uge 5: PF's evaluering af studiestarten
  I løbet af den første uge i februar sender PF et spørgeskema til dig om din oplevelse af introdagen, din vektors rolle i forbindelse med introdagen og meget mere.
 • 11. februar: Vinterjoint
  VinterJoint er en fest/koncert særligt for nystartede studerende, deres vektorer og KABS

 • 14. - 27. februar: Studiestartsprøve
  2 uger efter studiestart skal du tage en studiestartsprøve. Prøven består i, at du skal lave en studieplan for hel din uddannelse, og du skal underskrive DTU's æreskodeks. 
 

Vigtige datoer i forbindelse med vinteroptagelsen 2022

Få et overblik over de vigtigste datoer i forbindelse med vinteroptagelsen