Før-start-merit

Hvis du tidligere har læst en uddannelse, men ikke færdiggjort den, så skal du vurderes for det, der hedder før-start-merit. Du har allerede markeret i din ansøgning på www.optagelse.dk, at du tidligere har bestået kurser – det har du nemlig pligt til.

Afgørelsen om før-start-merit bliver sendt til din studentermail, og det er vigtigt, du læser din afgørelse grundigt. Du kan i udgangspunktet regne med, at du får svar omkring semesterstart.

Har du en uafsluttet uddannelse fra DTU?

Hvis du tidligere har bestået kurser fra en anden uafsluttet uddannelse på DTU, så skal du ikke selv søge om før-start-merit. Her vil din før-start-meritvurdering automatisk blive foretaget, da DTU allerede har adgang til dine tidligere resultater og kursusbeskrivelser.

Har du en uafsluttet uddannelse fra en anden uddannelsesinstitution?

Hvis du tidligere har bestået kurser fra en uafsluttet uddannelse fra en anden uddannelsesinstitution, så skal du huske at søge om før-start-merit, når du er blevet optaget og har takket ja til din studieplads.

Du søger om før-start-merit i DTU’s meritsystem. For at få adgang til meritsystemet skal du have et gyldigt DTU-brugernavn og password.

Læs mere om før-start-merit.