Studiestart for diplomingeniørstuderende august 2020