Studiestart for diplomingeniørstuderende januar 2021