Studiestart for diplomingeniørstuderende august 2019