Skema, kurser og studieplanlægning

I dit skema kan du se, hvor og hvornår du skal møde til første undervisningsgang. Hvis du skal forberede dig til et kursus, kan de se det i DTU Learn. På første semester er dine kurser automatisk lagt ind i dit skema, så de følger dit anbefalede studieforløb. Men allerede efter tre uger skal du lægge en foreløbig en studieplan for resten af din uddannelse. Derfor er det en god idé, at du sætter dig ind, hvordan du planlægger dit studie.

Se dit skema

Dit skema indeholder både oplysninger om tid og sted for din undervisning.

Se skemaerne for diplomingeniørretningerne i slutningen af uge 4.

Bemærk, at skemaerne viser den første uges undervisning, og at dit skema i de efterfølgende uger kan se en anelse anderledes ud - der kan fx være særlige introkursusgange, som kun afholdes i første uge.

Sådan er dit skema bygget op

Første semester begynder med en såkaldt 13-ugers periode. Her har du kurser med teoriundervisning, projektarbejde og øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser).

I 13-ugers perioderne vil du modtage undervisning efter følgende faste modulskema:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kl. 8-12

1A

3A

5A

2B

4B

Kl. 12-13

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Kl. 13-17

2A

4A

5B

1B

3B

Kl. 17-18

Pause

Pause

Pause

Pause

Pause

Kl. 18-22

 

Aftenmodul

 

 

 


Modulskemaet er det samme for både efterår og forår. E betegner efterår, og F betegner forår.

I de enkelte kursers kursusbeskrivelse, som du finder i DTU’s kursusbase kan du se, hvornår et kursus har undervisning. Det er det, vi kalder for skemaplacering.

Hvis skemaplaceringen f.eks. er F3A betyder det, at kurset udbydes om foråret i skemagruppe 3A, dvs. tirsdag formiddag fra kl. 8-12.

Se dine kurser, og find kursusmateriale

Du kan søge alle DTU’s kurser frem i Kursusbasen

Her kan du finde kursusbeskrivelser, som beskriver eksamensform, skemaplacering, læringsmål og indhold.

Kursusbeskrivelsen er god at orientere sig i, både inden du tilmelder dig et kursus, og inden du skal til eksamen.

Kursusbasen finder du på kurser.dtu.dk

Kursusmateriale, opgaver og beskeder fra din underviser

Du skal være opmærksom på, at der kan være forberedelse til dine første kurser. Inden du møder til din første kursusgang, bør du derfor orientere dig i DTU’s digitale læringsplatform, DTU Learn, learn.inside.dtu.dk

Her finder du opgaver, filer, beskeder fra dine undervisere m.m.

Kursusrelateret kommunikation mellem underviser og dig som studerende foregår primært på DTU Learn, og alt materiale til kurset findes på DTU Learn.

Se videoguides om brugen af DTU Learn

Planlæg dit studie

På første semester er dine kurser som udgangspunkt lagt ind i et skema, så det passer med dit anbefalede studieforløb. Men allerede efter tre uger skal du lægge en studieplan for resten af din uddannelse. Derfor kan du med fordel sætte dig ind, hvordan du planlægger dit studie.

Læs mere om studieplanlægning for diplomingeniører

Undervisningsåret på DTU

Et undervisningsår består af to semestre, som hver er normeret til 30 ECTS.

På DTU er undervisningsåret er inddelt i seks undervisningsperioder – to 13 ugers-perioder og fire 3 ugers-perioder.

  • 13-ugers periode: Du har kurser med teoriundervisning, projektarbejde og øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser). 13 ugers-perioderne begynder i februar og september.
  • 3-ugers periode: Du arbejder fuld tid med ét emne i en sammenhængende periode. Du har aktiviteter som laboratorieøvelser, projektarbejde og kurser, hvor en ret kort teorigennemgang efterfølges af en case, nogle praktiske øvelser eller lignende. 3 ugers-perioderne ligger i januar, juni, juli og august.

Læs mere om undervisningsåret (brug din DTU-konto for at logge ind)

Her kan du få hjælp


Har du spørgsmål til det faglige indhold af din uddannelse, kan du kontakte din studieleder. Se, hvem der er din studieleder på studieinformation.dtu.dk - under din uddannelse.

Har du spørgsmål til dine kurser, om materiale, opgaver eller lignende, kan du kontakte den kursusansvarlige. Du kan se, hvem der er kursusansvarlig under det enkelte kursus i Kursusbasen.

Du kan få hjælp til at finde relevant litteratur til dine kurser og opgaver på DTU Bibliotek.