Velkomstdag og introforløb

På velkomstdagen møder du dine medstuderende, ser campus og bliver introduceret til din studieretning. Efter velkomstdagen har du mulighed for at deltage i et af vores fire introforløb.

Har du symptomer på covid-19, skal du ikke møde på DTU, men blive hjemme. Symptomer kan være tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, hovedpine, muskelømhed og ondt i halsen. Bliv også hjemme, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er syg.

Velkomstdag

Fredag den 20. august kl. 9-17 er der velkomstdag for alle nyoptagne studerende. Velkomstdagen har til formål at introducere dig til campus, din studieretning og dine medstuderende.

I løbet af dagen er der en masse sjove, faglige og sociale aktiviteter, hvor du kommer til at samarbejde, tænke kreativt og lære dine medstuderende bedre at kende.

Alle nye studerende bliver budt officielt velkommen til DTU af rektor Anders Bjarklev, bachelordekan Lars Christoffersen og formand for Polyteknisk Forening Andreas Baltzer Skov.

Velkomstdagen er arrangeret i samarbejde mellem DTU og DTU's studenterforening Polyteknisk Forening (PF). Du kan læse mere om dagens program i det velkomstmateriale, du modtager fra PF pr. mail. Du kan også finde information om velkomstdagen på PF's hjemmeside.

Introforløb

I forlængelse af velkomstdagen afholder PF fire forskellige typer introforløb. Du kan vælge at tilmelde dig ét af introforløbene.

Introforløbene giver dig mulighed for at møde nye studerende fra din egen studieretning samt nye studerende fra andre studieretninger. De indeholder en kombination af faglige og sociale aktiviteter, som har til formål at give dig den bedste introduktion til dit studie og dine nye studiekammerater.

Endags introforløb på campus

Endags introforløbet på campus er et alternativ til de traditionelle rusture med overnatning, og det har et større fagligt fokus end de øvrige introforløb.

PF afholder to endags introforløb på campus, henholdsvis mandag den 23. august og fredag den 27. august. Bemærk, at du kun kan tilmelde dig et af forløbene.

Firedages introforløb på campus

Firedages introforløbet på campus har samme indhold som rusturene med overnatning, dvs. det indeholder en blanding af sociale og faglige aktiviteter.

Firedages introforløbet bliver afholdt på Lyngby campus fra lørdag den 21. august til tirsdag den 24. august.

Weekendrusture med overnatning

Weekendrusturene er indholdsmæssigt ligesom de mere traditionelle rusture. De bliver afholdt i to variationer, som du kan vælge imellem: en weekendrustur med alkohol og en weekendrustur uden alkohol.

Begge rusture bliver afholdt i hytter på Sjælland, og de foregår fra fredag den 20. august til søndag den 22. august.

Firedages rusture med overnatning

Der er fire forskellige varianter af firedages rusturene med overnatning:

  • Rustur med alkohol
  • Rustur uden alkohol
  • Engelsksproget rustur med alkohol
  • Engelsksproget rustur uden alkohol.

Du skal angive, hvilken variant af rusturen du gerne vil på, når du tilmelder dig.

Firedages rusturene med overnatning foregår i hytter på Sjælland eller Fyn. Der er to forskellige rustursperioder. Den første periode er fra lørdag den 21. august – tirsdag den 24. august. Den anden periode er fra tirsdag den 24. august – fredag den 27. august. Du tildeles tilfældigt en af de to perioder, efter du har tilmeldt dig.

Læs mere og tilmeld dig et introforløb

Du kan læse mere om de forskellige introforløb, og hvordan du tilmelder dig, i det velkomstmateriale, du modtager fra PF pr. mail. Du kan også finde informationen på PF's hjemmeside.