Vejledning

Specialpædagogisk støtte - SPS

Som studerende på DTU kan du få Specialpædagogisk Støtte, SPS, hvis du har en varig dokumenterbar funktionsnedsættelse. Støtten går ud på at kompensere dig for din funktionsnedsættelse, så du så vidt muligt kan studere på lige fod med dine medstuderende.

Hvem kan få SPS?

Du kan få Specialpædagogisk Støtte, SPS, hvis du har en fysisk funktionsnedsættelse, en neurologisk lidelse, lider af psykiske vanskeligheder eller har udviklingsforstyrrelser. Det er for eksempel ordblinde, døve/hørehæmmede, blinde/svagsynede, fysisk bevægehandicappede og studerende med psykiske lidelser, AD(H)D, depression, autismespektrumsforstyrrelser m.fl.

Læs mere om, hvem der kan få SPS

Hvordan søger jeg om SPS?

Hvis du har behov for Specialpædagogisk Støtte i forbindelse med dit studium, skal du henvende dig til SPS-enheden på DTU. Vi taler med dig om din situation, og sammen med dig afdækker vi dine behov og muligheder.

Læs mere om, hvordan du søger SPS 

Om SPS

SPS-ordningen er nedsat af staten, og støtten bevilges af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). SPS-enheden er mellemled mellem STUK og dig, og vi ansøger om og iværksætter støtten på dine vegne. 

Læs mere om SPS-ordningen på STUK's hjemmeside.

Anonymitet
Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til dit institut eller din retning uden dit samtykke. Endvidere kommer det ikke til at fremgå af dit eksamensbevis, hvis du har modtaget vejledning, støtte eller visse former for dispensation under din uddannelse.

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kontakt SPS-enheden

Lyngby Campus
Bygning 101A, Lokale 1.027
Anker Engelunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Mail: aus-sps@adm.dtu.dk
Personlig henvendelse efter aftale tirsdag, torsdag og fredag

Telefonisk kontakt mandag, onsdag og fredag kl. 9.30 - 10.30. 1. fredag i måneden dog kl. 10-10.30.
4525 2000

Ballerup Campus
Lokale D. 1.32
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Mail: aus-sps@adm.dtu.dk 
Personlig henvendelse efter aftale mandag og onsdag

Telefonisk kontakt mandag, onsdag og fredag kl. 9.30 - 10.30. 1. fredag i måneden dog kl. 10-10.30.
4525 2000


Bemærk: SPS-enheden holder lukket på telefonen på helligdage, i forbindelse med sommer-, efterårs-, jule- og påskeferien og 5. juni. Der er også lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag.