SU

SU er en økonomisk hjælp, som du kan søge om i forbindelse med din uddannelse på DTU. For at få SU skal du opfylde en række betingelser. Hvor meget SU du kan få afhænger af, hvor du bor, og hvornår du er begyndt på din uddannelse.

SU-vejledning på DTU
SU-kontoret på DTU vejleder alle DTU-studerende om SU-reglerne og behandler ansøgninger om SU, SU-lån, ungdomskort og udlandsstipendium.

 

Du kan finde generelle informationer om SU (herunder særlig støtte til forældre, handicappede m.m.), ungdomskort og udlandsstipendium på www.su.dk og www.ungdomskort.dk.

Informationer om SU, ungdomskort og udlandsstipendium, som er særligt relevante for dit studie på DTU, finder du på DTU’s intranet DTU Inside, som du får adgang til, når du er blevet indskrevet på DTU.

Vær opmærksom på, at DTU Adgangskursus har sin egen SU-vejledning om SU til ungdomsuddannelser.  

 

Åbningstider for SU-kontoret

Du kan se vores åbningstider til højre.

 

SU-kontoret holder lukket på helligdage og i forbindelse med påske-, efterårs- og juleferie. Der er også lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Vær opmærksom på, at SU-kontoret ikke modtager papiransøgninger. Alle kvitteringer og bilag, som skal afleveres til SU-kontoret, skal scannes og sendes på mail til su@adm.dtu.dk

SU-kontoret

OBS: SU-kontoret holder lukket for personlige samt telefoniske henvendelser den 18. og 19. september

Lyngby Campus
Bygning 101A 
Anker Engelunds Vej 1 
2800 Kgs. Lyngby 

Personlig henvendelse mandag og torsdag kl. 12-14

Ballerup Campus
Lokale D 1.01
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Personlig henvendelse onsdag kl. 11-14

Mail: su@adm.dtu.dk
Tlf. 45 25 72 46 
Telefonisk henvendelse mandag og onsdag kl. 9.00-10.00, torsdag kl. 10.00-11.00