SU

SU er en økonomisk hjælp, som du kan søge om i forbindelse med din uddannelse på DTU. For at få SU skal du opfylde en række betingelser. Hvor meget SU du kan få afhænger af, hvor du bor, og hvornår du er begyndt på din uddannelse.

SU-vejledning på DTU
SU-kontoret på DTU vejleder alle DTU-studerende om SU-reglerne og behandler ansøgninger om SU, SU-lån, ungdomskort og udlandsstipendium.

 

Du kan finde generelle informationer om SU (herunder særlig støtte til forældre, handicappede m.m.), ungdomskort og udlandsstipendium på www.su.dk og www.ungdomskort.dk.

Informationer om SU, ungdomskort og udlandsstipendium, som er særligt relevante for dit studie på DTU, finder du på DTU’s intranet DTU Inside, som du får adgang til, når du er blevet indskrevet på DTU.

Vær opmærksom på, at DTU Adgangskursus har sin egen SU-vejledning om SU til ungdomsuddannelser.  

 

Åbningstider for SU-kontoret

Du kan se vores åbningstider til højre.

 

SU-kontoret holder lukket på helligdage og i forbindelse med påske-, efterårs- og juleferie. Der er også lukket dagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Vær opmærksom på, at SU-kontoret ikke modtager papiransøgninger. Alle kvitteringer og bilag, som skal afleveres til SU-kontoret, skal scannes og uploades via SU-bot

SU-kontoret

OBS! DTU er lukket ned grundet COVID-19, og SU-kontoret har derfor lukket for henvendelser ved personligt fremmøde. Vi kender endnu ikke datoen for, hvornår vi vi kan åbne for de personlige henvendelser igen. Vi henviser til at benytte SU-bot.

Du har nu igen mulighed for at ringe til os inden for vores telefoniske åbningstider (se neden for). SU-kontoret har midlertidigt åbnet for henvendelser via su@adm.dtu.dk.

Lyngby Campus
Bygning 101A 
Anker Engelunds Vej 1 
2800 Kgs. Lyngby 


Ballerup Campus
Lokale D 1.01
Lautrupvang 15
2750 Ballerup

Tlf. 45 25 72 46 
Telefonisk henvendelse tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00-10.00
SU@adm.dtu.dk