Kursusforløbet

Programoverskrifter

2. november kl. 9.00-16.00

 • Digital tænkning og nye digitale teknologier
 • Nye Forretningsmodeller
 • Strøm til processer med RPA
 • Cases, refleksioner og øvelser

3. november kl. 9.00-16.00

 • Machine Learning og datadrevet innovation
 • Undgå data-flaskehalse med process mining – Teori og praksis I en offentlig kontekst
 • Power BI - Bridge the gap between data and decision making
 • Cases, refleksioner og øvelser

7. november kl. 9.00-16.00

 • Sikkerhed og nye digitale teknologier
 • Ansvarlig teknologi
 • UX - Design den gode brugeroplevelse
 • Cases, refleksioner og øvelser

Der er i kurset valgt at lægge et særligt teknologisk perspektiv på digitalisering, der sætter kunstig intelligens (AI) i centrum.

AI kan ses som et teknologisk paradigme, som en lang række digitale teknologier støtter op om, og hvor der er et ønske om af få maskiner til at efterligne menneskelige egenskaber, bevidsthed, følelser mv.

AI dækker teknologier, hvor udnyttelse af data kommer i spil for at skabe intelligente beslutningssystemer, herunder Machine Learning og deep learning.

Grundlæggende dækker AI over processer, der transformerer den fysiske verden til en digital virkelighed – samt den anden vej rundt. Det gælder fx sensorer (fx billeder, lyd, bio sensorer mv), IoT, lagring af data, distribueret computing/cloud, og automatisering af arbejdsgange ved hjælpe af softwarerobotter (RPA).

Kurset sætter fokus på følgende centrale problemstillinger: Hvordan får man data fx gennem teknologierne? Hvordan kan fænomener ”dataficeres”, så de kan digitaliseres? Hvad er AI? Og hvad kan man gøre med data med henblik på at skabe værdi og løsninger?