Målgruppe

Kurset henvender sig til gruppen af ikke-tekniske medarbejdere på statslige og kommunale arbejdspladser, men også eksperter, der gerne vil have en bredere digital forståelse, kan have fordel af at deltage i forløbet. Det kan fx være generalister i centraladministrationen eller specialkonsulenter i kommunerne, der sidder i en funktion, hvor udnyttelse af it og digitalisering kan være med til at skabe mere effektive arbejdsgange, digitaliseringsparat lovgivning, eller bedre service for borgere og virksomheder.

Endvidere kan eksperter, der gerne vil have en større tværgående forståelse af de digitale teknologier i en offentlig kontekst, herunder have udbygget specialist viden, have glæde af at deltage.

Kurset er tilrettet således, at alle oplæg tager udgangspunkt i, at deltagerne vil have forskellige forudsætninger (uddannelse, erfaring, opgaver, digitale kompetencer mv.).

Det første oplæg er således med til at skabe et indledende kompetenceløft, der bringer alle deltager ind i en fælles digital forståelsesramme, hvorefter de efterfølgende oplæg, cases og øvelser er med til at videreudvikle denne ramme og sætte den i spil i egen praksis.

Med forløbet skabes et fælles sprog og tilgang til digitalisering på tværs af det offentlige, herunder understøttelse af videndeling og netværk på tværs.