Master i Brandsikkerhed

Med en master i brandsikkerhed bliver du kvalificeret til at varetage højt specialiserede funktioner inden for brandteknisk projektering, rådgivning, byggesagsbehandling og brandinspektion.

Master i Brandsikkerhed

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Masteruddannelsen i brandsikkerhed er en forskningsbaseret videreuddannelse for bygningsingeniører, -arkitekter og -konstruktører m.fl., som leder og koordinerer brandtekniske opgaver i private og offentlige virksomheder. Du skal have mindst to års erfaring for at blive optaget på uddannelsen. 

Deltagerne arbejder typisk inden for:

 • Rådgivende ingeniørvirksomhed
 • Brandteknisk byggesagsbehandling hos offentlige myndigheder
 • Brandteknisk produktudvikling hos byggevareproducenter
 • Brandforsikring
 • Brandinspektion

Hvad er dit udbytte af uddannelsen?

Du får viden, færdigheder og kompetencer til at håndtere særlige problemstillinger omkring brandsikkerhed samt indsigt i den nyeste udvikling inden for sikkerhedsfilosofi, brandudvikling, konstruktionsdimensionering, evakuering og eftervisning/afprøvning af funktionsbaserede brandkrav.

Uddannelsen udløser 60 ECTS, hvilket svarer til kvalifikationskravet for at kunne søge om certificering som brandrådgiver i brandklasse 3 (BK3), brandklasse 4 (BK4) og tredjepartskontrol.

Du lærer at: 

 • Lave beregninger og analysere komplekse scenarier inden for brandsikkerhed
 • gennemføre brandteknisk dimensionering i designfasen af byggeprojekter
 • formulere og følge en brandteknisk rapport og vurdere om sikkerhedsniveauet er opnået
 • tage stilling til teoretiske problemstillinger og metoders begrænsninger inden for det faglige område brandsikkerhed
 • forholde dig konstruktivt og nytænkende til praktiske problemer inden for brandsikkerhed
 • formidle emnet til både fagfæller og almindeligt interesserede.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 9 kursusmoduler og en projektopgave, der kan tages enkeltvis eller samlet som en deltidsuddannelse, der strækker sig over fire semestre. Dertil kommer et adgangskursus for bygningskonstruktører og andre, der ikke har matematik, fysik og kemi på niveau med en ingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om Master i Brandsikkerhed her.